Trafikinformation

Ibland utför kommunen arbeten som kan påverka trafik och framkomlighet. Det kan vara arbeten på en gata eller omkring en gata eller på en gång- och cykelbana.

Här finns information om vilka arbeten som pågår och hur de påverkar dig som trafikant.

Mark- och beläggningsarbete på Terminalvägen

Under våren 2018 kommer kommunen att genomföra mark- och beläggningsarbeten längs Terminalvägen. Bland annat kommer diken att göras om för att hantera dagvatten bättre och för att skapa bättre parkeringsmöjligheter kommer ytor att hårdgöras. Delar av gatan kommer att stängas av och det innebär att det kan bli begränsad framkomlighet under vissa perioder. Mellan måndagen den 19 februari och fredagen den 9 mars börjar den första etappen av arbetet. Etapp två kommer att bli i april-maj. Tiderna är preliminära på grund av väderförhållanden och oförutsedda händelser.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.