Bibliotekens tillgänglighet

Höörs bibliotek

 • Parkering: Handikapparkering finns i direkt anslutning till Höörs biblioteks entré och överst vid ishallens parkering. Övrig parkering sker vid ishallen cirka 20 meter från huvudentrén, och vid Höörs Bad och Sportcentrum cirka 75 meter från huvudentrén. Parkeringen vid Höörs Bad och Sportcentrum kräver parkeringsskiva.
 • Entré: Entrén till biblioteket i Höör finns på byggnadens norra fasad mot Höörs Bad och Sportcentrum. Entrédörren har automatisk dörröppnare och du når den direkt från markplanet. Det går att köra bil fram till entrédörren. Markplanet framför entrén har beläggning av asfalt.
 • Toaletter: Handikapptoalett finns i foajén. Nyckel till handikapptoaletten hämtas i bibliotekets lånedisk. Låset är högt placerat på dörren. Personalen hjälper till med låset om det behövs. Dörröppnare saknas.
 • Publik miljö: Inga trappsteg eller trösklar i bibliotekets bokhall.
  Höj- och sänkbar utlånings- och återlämningsautomat.
  Personalen hjälper naturligtvis till efter önskemål. För personlig guidning kontakta biblioteket och boka tid.
 • Hiss: Hiss finns i bibliotekslokalen för transport till Skåneavdelningen, Sagorummet och vårt studierum en halvtrappa upp. Hissen är handikappanpassad.
 • Ledarhund: Ledarhund i tjänst får följa med in i bibliotekslokalerna.
 • Hörslinga: Hörslinga finns inte i biblioteket.
 • Datorer: Biblioteket har fyra datorer med internetåtkomst för publik användning. En är avsedd för släktforskning, tre för allmän användning.
  Trådlöst nätverk finns i biblioteket.
 • Läsutrustning: Daisyspelare finns till utlån.
 • Anpassade medier: Biblioteket har olika typer av anpassade medier. Anpassade medier är till exempel talböcker, storstilsböcker, lättlästa böcker och punktskriftsböcker.

Tjörnarps bibliotek

 • Parkering: Handikapparkering, en plats, finns alldeles intill skolgården, cirka 50 meter från bibliotekets ingång. Övrig parkering finns cirka 70 meter från ingången.
 • Entré: För att nå biblioteket går man in genom skolans huvudingång. Det finns automatisk dörröppnare. Bibliotekets ingång finns sedan genast till höger. Det finns ingen dörröppnare, men dörren står alltid helt öppen under bibliotekets öppettider.
 • Toaletter: Handikapptoalett finns alldeles utanför bibliotekslokalen. Man låser enkelt genom att vinkla upp handtaget. Dörröppnare saknas.
 • Publik miljö: Hela biblioteket och skolan är i ett plan, inga trösklar. Utlånen sker över disk, ingen utlåningsmaskin finns.
 • Ledarhund: Ledarhund i tjänst får följa med in i bibliotekslokalerna.
 • Datorer: Publika datorer finns inte. Trådlöst nätverk finns inte tillgängligt.
 • Läsutrustning: Daisyspelare går att låna in från huvudbiblioteket.
 • Anpassade medier: Biblioteket har olika typer av anpassade medier: storstilsböcker, lättlästa böcker och daisyböcker för barn. För barnen finns även en så kallad äppelhylla med utvalda böcker, bland annat på teckenspråk.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.