Låneregler och avgifter

För att låna behöver du ett bibliotekskort och en pinkod. Kortet är gratis och samma kort gäller på alla bibliotek i Höörs kommun. Bibliotekskortet får du genom att visa fotolegitimation och skriva på en förbindelseblankett. Har du inte fyllt 18 år är målsman ansvarig och måste ge sitt medgivande.

Bibliotekskort

Kortet och pinkoden behöver du för att:

  • låna böcker och annat i bibliotekets utlåningsautomat
  • låna om och reservera här på webben
  • låna e-böcker och e-ljudböcker
  • använda bibliotekets datorer och trådlösa nätverk

Var rädd om ditt bibliotekskort. Innehavaren av kortet är ansvarig för det material som lånas med kortet.

Du måste alltid ha ditt bibliotekskort eller giltig legitimation med om du vill låna över disk. I låneautomaten kan du låna även om du glömt kortet genom att ange ditt personnummer.  Kom ihåg att anmäla om du ändrar namn eller adress eller om du blivit av med ditt bibliotekskort. Behöver du av någon anledning ett nytt bibliotekskort så kostar det 10 kronor.

Låntagarregistret

Som låntagare registreras du i låntagarregistret, som biblioteket är skyldigt att handlägga enligt Personuppgiftslagen  (PuL). Vi lämnar inte ut några uppgifter om personer som finns registrerade i vårt register. Du har rätt att få reda på vilken information som finns om dig i vårt register.

Reservationer

Om en bok är utlånad kan den reserveras. När boken finns att hämta skickar biblioteket ett meddelande med brev, SMS eller e-post. Att reservera är gratis. Hämtas inte reservation ut eller du inte avbeställer tar vi ut en avgift på 10 kronor.

Lånetider

Lånetiden för böcker, ljudböcker, barnskivor och språkkurser är fyra veckor. Du kan låna om två gånger om det inte finns några reservationer. För media med kö förkortas lånetiden automatiskt till14 dagar.

Lånetiden för musik-cd, faktafilm och tidskrifter är 14 dagar. Du kan låna om två gånger om det inte finns några reservationer.

Lånetiden för spelfilm (ej dokumentär- eller faktafilm) är 7 dagar. Barnfilm lånas gratis, max 3 per tillfälle. Hyravgift för vuxenfilm: 20 kronor per film. Omlån beviljas ej. För att låna film måste man vara 18 år.

Avgifter

Böcker, ljudböcker, språkkurser, musik-cd, tidskrifter :
Övertidsavgift 1 krona per dag, max 60 kronor per media för vuxna
(gäller ej pek- och bilderböcker, de är avgiftsfria)

Barn under 18 år betalar inga förseningsavgifter på böcker.

Spelfilm och faktafilm
Spelfilm:  övertidsavgift 15 kronor per dag, max 90 kronor per film
Faktafilm: övertidsavgift 1 krona per dag, max 60 kronor per film

Övertidsvarning skickas till personer med angiven e-post eller mobilnummer fyra dagar före lånetidens utgång. OBS! Det är fortfarande låntagarens ansvar att lämna böckerna i tid, övertidsvarningen är endast en hjälp att komma ihåg.

Fjärrlån
Beställningsavgift 10 kronor per media
Ej avhämtade eller avbeställda fjärrlån 25 kronor per media
För utlandslån och kopior betalar man den faktiska kostnaden.
Övertidsavgift för fjärrlån: 5 kronor per dag

Kopiering och utskrifter
3 kronor per kopia
1 krona per sida för utskrift från datorerna

Påminnelser och ersättningskrav

Om det du lånar inte återlämnas i rätt tid skickar biblioteket påminnelser.

Om du trots påminnelserna ej lämnat medierna skickar biblioteket ett brev med uppgift om ersättning för medierna, detta brev debiteras med 30 kronor.

Har du trots påminnelserna och brevet inte lämnat tillbaka det material du lånat, skickar kommunens ekonomikontor en räkning på det du är skyldig. Ersättning för skadad eller förkommen media utgår enligt nedan angivna schabloner.

Vuxenbok: 225 kronor
Barn- och tonårsbok: 125 kronor
Pocketbok: 80 kronor
Bok+cd/Daisy: 250 kronor
Cd-bok: 250 kronor
MP3: 100 kronor
Tidskrift: 50 kronor
Spelfilm: 500 kronor
Faktafilm: 300 kronor
Språkkurs: 500 kronor
Musik-cd: 150 kronor

Bibliotekschefen äger rätt att i speciella fall ta ut ett högre pris.

Om faktura skickas tillkommer en hanteringsavgift på 230 kronor (kravavgift + debiteringsavgift)

Om medierna återlämnas kvarstår hanteringsavgiften på 230 kronor.

Dessa avgifter och regler är ändrade 1 januari 2014.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.