Låneregler och avgifter

För att låna behöver du ett bibliotekskort och en pinkod. Kortet är gratis och du får det genom att visa fotolegitimation och skriva på en förbindelseblankett. Har du inte fyllt 18 år är målsman ansvarig och måste ge sitt medgivande.

Bibliotekskort och pinkod behöver du för att:

 • låna böcker och annat i bibliotekets utlåningsautomat
 • låna om och reservera här på webben
 • låna e-böcker och e-ljudböcker

Var rädd om ditt bibliotekskort. Som innehavare av kortet är du ansvarig för det material du lånar med kortet.

Du måste alltid ha ditt bibliotekskort eller giltig fotolegitimation med om du vill låna över disk. I låneautomaten kan du låna även om du glömt kortet genom att ange ditt personnummer och din pinkod.

Kom ihåg att anmäla om du ändrar namn eller adress eller om du blivit av med ditt bibliotekskort. Behöver du av någon anledning ett nytt bibliotekskort så kostar det 10 kronor.

Låntagarregistret

Som låntagare registreras du i låntagarregistret, som biblioteket är skyldigt att handlägga enligt Personuppgiftslagen (PuL). Vi lämnar inte ut några uppgifter om personer som finns registrerade i vårt register. Däremot har du rätt till att få reda på vilken information som finns om dig i vårt register.

Reservationer

Om en bok är utlånad kan den reserveras. När boken finns att hämta skickar biblioteket ett meddelande med brev, sms eller e-post. Att reservera är gratis. Hämtas inte reservationen ut och du inte har avbeställt den tar vi ut en avgift på 10 kronor.

Lånetider

Lånetiden för böcker, ljudböcker, barnskivor och språkkurser är fyra veckor. Du kan låna om två gånger om det inte finns några reservationer. För media med kö förkortas lånetiden automatiskt till 14 dagar.

Lånetiden för musik-cd, faktafilm och tidskrifter är 14 dagar. Du kan låna om två gånger om det inte finns några reservationer.

Lånetiden för spelfilm (ej dokumentär- eller faktafilm) är 7 dagar. Barnfilm lånas gratis, max 3 filmer per tillfälle. Hyravgiften för vuxenfilm är 20 kronor per film. Du kan låna om två gånger om det inte finns några reservationer, men en ny hyravgift genereras. För att få låna film ska du ha fyllt 18 år.

Avgifter

Böcker, ljudböcker, språkkurser, musik-cd och tidskrifter
Övertidsavgiften är 1 krona per dag, men max 60 kronor per media för vuxna (gäller ej pek- och bilderböcker, de är avgiftsfria).

Barn under 18 år betalar inga förseningsavgifter på böcker.

Spelfilm och faktafilm
Spelfilm: övertidsavgift 15 kronor per dag, max 90 kronor per film.
Faktafilm: övertidsavgift 1 krona per dag, max 60 kronor per film.

Övertidsvarning skickas några dagar före lånetidens utgång till personer som angivit e-post eller mobilnummer. Observera! Det är fortfarande ditt ansvar som låntagare att lämna böckerna i tid. Övertidsvarningen är endast en hjälp att komma ihåg.

Fjärrlån
Beställningsavgift: 10 kronor per media.
Ej avhämtade eller avbeställda fjärrlån: 25 kronor per media.
För utlandslån och kopior betalar du den faktiska kostnaden.
Övertidsavgift för fjärrlån: 5 kronor per media och dag.

Kopiering och utskrifter
3 kronor per kopia.
1 krona per sida för utskrift från datorerna.

Påminnelser och ersättningskrav

Om det du lånar inte återlämnas i rätt tid skickar biblioteket påminnelser.

Om du inte återlämnar trots påminnelserna skickar biblioteket en tredje påminnelse med ett kravbrev i vilket det framgår att du måste ersätta media ifall du inte återlämnar den. Detta brev debiteras med 30 kronor.

Har du trots påminnelserna och kravbrevet inte lämnat tillbaka det material du lånat, skickar kommunens ekonomikontor en faktura på det du är skyldig. Ersättning för skadad eller förkommen media utgår enligt följande schabloner:

 • Vuxenbok: 225 kronor.
 • Barn- och tonårsbok: 125 kronor.
 • Pocketbok: 80 kronor.
 • Bok + cd- eller Daisy-skiva: 250 kronor.
 • CD-bok: 250 kronor.
 • Mp3: 100 kronor.
 • Tidskrift: 50 kronor.
 • Spelfilm: 500 kronor.
 • Faktafilm: 300 kronor.
 • Språkkurs: 500 kronor.
 • Musik-cd: 150 kronor.

Bibliotekschefen äger rätt att i speciella fall ta ut ett högre pris.

Om faktura skickas tillkommer en hanteringsavgift på 200 kronor.

Om medierna återlämnas kvarstår hanteringsavgiften på 200 kronor.

Dessa avgifter och regler är ändrade 1 januari 2019.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.