Boken kommer

Boken kommer är ett erbjudande om hemkörning av böcker till dig som inte kan ta dig till våra bibliotek.

Boken kommer är en kostnadsfri service för dig som på grund av sjukdom, funktionshinder, ålder, svårighet att gå eller bära, eller av liknande anledning inte själv kan komma till biblioteket. Du kan få Boken kommer var du än bor i kommunen.

Boken kommer innebär att personal från biblioteket kör hem med böcker till dig. Du eller någon närstående tar själv kontakt med biblioteket när du behöver nya böcker.

Genom Boken kommer kan du låna allt det som biblioteksbesökaren kan låna på biblioteket: böcker, tidskrifter, musik, talböcker, språkkurser med mera.

Det finns även böcker med stor stil och på lätt svenska.

Kontakta Yvonne Collovin eller Inga-Lena Örn om du själv eller någon du känner behöver Boken kommer.

Du kan också skicka e-post till biblioteket, bibliotek@hoor.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.