För dig som studerar

För dig som studerar är biblioteket en central plats. Här finns en lättåtkomlig lärmiljö för dina studier. På biblioteket kan du enkelt träffa andra studerande och få tillgång till vägledning, lokaler och tekniska funktioner som internet (även trådlöst), kopiering, scanning, utskrifter med mera.

Arbetsplatser för grupparbeten eller enskilda studier finns liksom litteratur i alla ämnen. Ibland kan du behöva särskild hjälp. Då kan vi stå till tjänst med kurser i bibliotekskunskap och bokning av bibliotekarie.

Tyst studierum

Det finns ett tyst studierum på biblioteket. Behöver du sitta och studera i lugn och ro så föreslår vi att du sätter dig här. Det finns även studieplatser i våra datorrum där du sitter lite mera avskilt.

Fjärrlån

Om du behöver låna böcker som inte finns på Höörs bibliotek kan vi beställa fjärrlån från andra bibliotek. Läs mer på fjärrlånesidan.

Bibliotekskunskap

Skolor kan få undervisning i grupp i bibliotekskunskap. Då ingår till exempel informations- och litteratursökning. Undervisningen, som är kostnadsfri, anpassas till skolans önskemål och till de behov de studerande har.

Boka en bibliotekarie

Om du behöver hjälp med att hitta information inom ett visst ämne kan du boka en bibliotekarie. Tjänsten är tillgänglig alla vardagar.

Datorer

Det finns tre datorer för bokning. Föra att boka vänder du dig till lånedisken. Den bokningsbara tiden är en timme per bokning, max två bokningar per dag.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.