Föreningsbidrag till sommaraktiviteter, barn och ungdom

Nu är Höörs kommuns ansökningssystem öppet och som representant för din förening kan du söka bidrag för att anordna gratis sommarlovsaktiviteter för barn i åldern 6-15 år. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter när du gör din ansökan.

Bidraget ska sökas senast den 16 april 2017. Ansöker gör du via kommunens ansökningssystem.

Du som inte tidigare administrerat din förenings uppgifter eller sökt bidrag via föreningsregistret är välkommen att kontakta Gunilla Brantberger för inloggningsuppgifter och instruktioner.

Kriterier som måste uppfyllas

  • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria och rikta sig till barn och unga i åldern 6-15 år.
  • Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika när det gäller tillgång och möjlighet att delta.
  • Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
  • Aktiviteterna får inte ingå i föreningens ordinarie verksamhet.
  • Aktiviteterna ska genomföras under perioden den 15 juni-11 augusti.
  • Aktiviteterna ska vara öppna för barn och unga från Höör och Hörbys kommun.
  • Föreningsaktiviteterna ska vara under minst tre veckodagar.
  • Aktiviteterna ska marknadsföras via kommunernas och föreningarnas olika plattformar, hemsida, facebook, sociala medier.
  • Föreningarna står för arbetsgivaransvaret för ledarna till sina aktiviteter.
  • Aktiviteterna är inte LOK-stödberättigade enligt Riksidrottsförbundets kriterier.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.