Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år 2021 handlar om att lyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla värden som friluftslivet har.

Luften är fri – Friluftslivets år är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket och är Sveriges hittills största satsning på friluftsliv.

Ett tema varje månad

Friluftslivets år 2021 består av tolv leveranser – eller tolv teman – som syns extra en månad i taget. Varje månad arrangeras en aktivitet på temat som presenteras på Instagramkontot @frilufthoorskommun och på Höörs kommuns Facebooksida.

Varför deltar Höörs kommun i Friluftslivets år 2021?

  • Vi vill få fler personer i allmänhet, och fler ovana friluftslivsutövare i synnerhet, i Höörs kommun att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta.
  • Vi vill öka medvetenheten om friluftslivets värden och friluftslivsutbudet i Höörs kommun.
  • Vi vill på olika sätt lyfta Allemansrätten.

Genom att delta i Friluftslivets år 2021 och följa Svenskt Friluftslivs projektplan hoppas vi kunna arbeta för våra syften. Vi kommer att arrangera lokala aktiviteter en gång i månaden enligt de tolv föreslagna leveranserna i planen.

Här kan du läsa mer om anläggningar och friluftsområden i Höörs kommun.

Projektet står på stadig grund

Det finns väldigt mycket forskning kring svenskt friluftsliv och det är ur forskningen Luften är fri har formats. Friluftsliv förbättrar folkhälsan, stärker samhällsekonomin och ökar välfärden. De allra flesta i Sverige lever nära naturen och genom att värna om allemansrätten får alla chans att vistas i naturen på samma villkor.

Det finns också hinder som kultur, familjetraditioner och ekonomiska förutsättningar som gör att personer i specifika grupper i samhället inte nyttjar friluftslivet i samma utsträckning som andra. Dessa hinder vill projektet förebygga genom att visa på att det finns aktiviteter för alla, att det finns aktiviteter nära hemmet och att det inte alltid behövs dyr utrustning.

Friluftslivet har en stor inverkan på folkhälsan eftersom det lockar personer till fysisk aktivitet utomhus och förebygger stillasittande och isolering. Ändå är Sverige ett av de länder som har högst procentuell andel sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Friluftslivet kan inte ensam besegra psykisk ohälsa, men projektet kan kanske bidra till en bättre folkhälsa.

Läs mer om projektet på webbplatsen Luften är fri.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.