Natur och naturområden

I Höörs kommun finns många fina naturområden. Här kan du uppleva storslagen natur av olika slag, från ljusa hagmarker och sjöar till djupa skogar och gamla vulkaner. I många områden finns leder och strövstigar som gör naturen tillgänglig. 

Höörs kommun bjuder på varierad natur och stora möjligheter till friluftsliv. Höör ligger i ett gränsland mellan jordbrukslandskap och skogsbygd, där många naturtyper är representerade.

Sjöar

Östra och Västra Ringsjön är tillsammans Skånes näst största sjö. Östra Ringsjön kan du uppleva på nära håll genom att exempelvis vandra Skåneleden från Snogeröd till Fogdarp eller besöka Klintaskogen. Västra Ringsjön når du exempelvis via badplatsen vid Gamla Bo eller via mindre vägar i Stanstorp. Vid Dagstorpssjön och Vaxsjön finns fina badplatser och vandringsleder som tar dig runt sjön.

Småbrutet odlingslandskap

Norr om Ringsjöarna tar ett mer småbrutet odlingslandskap vid. Här finns rester av gamla betesmarker som till viss del fortfarande hålls öppna av betande djur. I området runt Hänninge och Munkarp finns flera besöksvärda områden. Naturreservatet Munkarps fälad är ett av dem.

Skogar

Den som vill besöka en skog har mycket att välja på i Höörs kommun.

Stenskogen nära Höörs tätort har fått sitt namn av stenbrytningen som pågick från medeltiden fram till början av 1900-talet. Numera syns spåren av stenbrytningen som större eller mindre gropar i skogen och här och var finns också kvarnstenar kvarlämnade. Från Stenskogsvägen mellan Höör och Ormanäs leder flera stigar och skogsvägar in i skogen. Du kan också vandra längs Brottets bana från Höörs tätort ut till Stenskogen.

Frostavallen är ett klassiskt friluftsområde som erbjuder möjlighet till strövtåg av olika längd och svårighetsgrad och det finns flera leder att välja mellan. Bokskogen dominerar och här och var finns områden som är opåverkade av skogsbruk.

Söder om Ringsjöarna finns några områden med näringsrika ädellövskogar. Klinta och Rövarekulan är två exempel på besöksvärda skogar med rik vårflora.

Fogdarödsskogen och Orups strövområde är tätortsnära områden som båda domineras av ädellövskog och bjuder på trevliga promenader längs markerade leder.

Vulkaner och andra geologiska formationer

På flera håll i Höörs kommun finns rester av vulkaner som var aktiva under Jura-tiden, för 180 miljoner år sedan. Den vulkaniska bergarten basalt är näringsrik vilket gör att floran i sådana områden blir särskilt intressant med bland annat rik vårflora och spännande svamparter. Om du vill se resterna av en gammal vulkan kan du exempelvis besöka Ulfsbjär nära Dagstorpssjön eller Allarps jär nordväst om Hallaröd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.