Förbud mot eldning utomhus

Eldningsförbud råder från och med den 19 maj. Orsaken är den stora risken för mark- och skogsbränder. Eldningsförbudet gäller i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla. Förbudet gäller tills vidare.

Västra Ringsjön steg för steg

Höörs och Eslövs kommuner samarbetar i projektet Västra Ringsjön steg för steg för att tillsammans göra Västra Ringsjön och delar av Rönne å mer tillgängliga för dig som vill vandra, fiska, bada och på andra sätt uppleva naturen.

Ringsjön är Skånes näst största sjö och består av Sätoftasjön, samt Östra och Västra Ringsjön. Under många decennier har kraftiga algblomningar förekommit i sjön men tack vare ett lyckosamt restaureringsarbete är vattenkvaliteten nu betydligt bättre och Ringsjön har stor potential för friluftsliv, besöksnäring och naturturism.

Angöringspunkter

I nuläget saknas bra angöringspunkter till Västra Ringsjön. Det är därför svårt att uppleva sjön med allt den har att erbjuda. I projektet ska de angöringspunkter som finns förbättras och en ny ska anläggas, samtliga på kommunägd mark. I Gamla Boo i Höörs kommun och vid Sjöholmen i Eslövs kommun ska de befintliga badplatserna förbättras med informationsskyltar, bord, bänkar och kanske grillplatser.  Vid Ormanäs i Höörs kommun ska en helt ny angöringspunkt anläggas med informationsskylt, bord och bänkar.

Undersöka möjlighet till vandringsled

Eslövs kommun har idag brist på iordningställda leder och i Höörs kommun finns en uttalad ambition att öka Ringsjöns potential för friluftsliv. En förstudie ska därför undersöka möjligheterna till att anlägga en vandringsled runt Västra Ringsjön och hur en sådan led kan kopplas till befintliga vandringsslingor i Stockamöllan och Stehag, samt till Skåneleden.

Förstudien ska föreslå sträckning för leden, samt inventera verksamheter, sevärdheter och faciliteter som kan skapa mervärden för besökare. En viktig del är att engagera markägare och andra aktörer knutna till sjön.

Projektinformation

Det formella namnet på projektet är Tillgänglighet runt Västra Ringsjön. Eslövs och Höörs kommun samarbetar i projektet som pågår under 2017 och 2018 och delfinansieras av Naturvårdsverket via LONA (Lokala naturvårdssatsningen).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.