Västra Ringsjön steg för steg

Höörs och Eslövs kommuner samarbetar i projektet Västra Ringsjön steg för steg för att tillsammans göra Västra Ringsjön och delar av Rönne å mer tillgängliga för dig som vill vandra, fiska, bada och på andra sätt uppleva naturen.

Ringsjön är Skånes näst största sjö och består av Sätoftasjön, samt Östra och Västra Ringsjön. Under många decennier har kraftiga algblomningar förekommit i sjön men tack vare ett lyckosamt restaureringsarbete är vattenkvaliteten nu betydligt bättre och Ringsjön har stor potential för friluftsliv, besöksnäring och naturturism.

Angöringspunkter

I Gamla Boo i Höörs kommun och vid Sjöholmen i Eslövs kommun har de befintliga badplatserna förbättras med informationsskyltar, bord, bänkar och grillplatser.  Angöringspunkterna invigdes i augusti 2018. Vid Ormanäs i Höörs kommun planeras det för en helt ny angöringspunkt.

Möjligheter till vandringsleder

Eslövs kommun har idag brist på iordningställda leder och i Höörs kommun finns en uttalad ambition att öka Ringsjöns potential för friluftsliv. I en fältinventering har möjligheterna till att anlägga en vandringsled runt Västra Ringsjön undersökts. Inventeringen har också kartlagt hur en sådan led kan kopplas till befintliga vandringsslingor i Stockamöllan och Stehag, samt till Skåneleden. Även några kortare rundslingor med anknytning till sjön föreslås.

Dialogmöten

Under 2018 har dialogmöten hållits med markägare som berörs av fältinventeringens förslag, föreningar verksamma i området samt regionala aktörer.  De synpunkter som kommit fram vid mötena är viktiga inspel till projektets resultat.

Projektinformation

Det formella namnet på projektet är Tillgänglighet runt Västra Ringsjön. Eslövs och Höörs kommun samarbetar i projektet som pågår 2017-2019 och delfinansieras av Naturvårdsverket via LONA (Lokala naturvårdssatsningen).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.