Arken

Arkens förskola ligger i Sätofta i härlig naturmiljö med närhet till sjö och skog.

Förskolan styrs av en läroplan och av skollagen. Förskolan hämtar sin inspiration från Reggio Emilia-filosofins förhållningssätt. Lärmiljön är utformad för att främja varje barns utforskande, upptäckarglädje, nyfikenhet och lärande. Miljön är föränderlig för att ständigt vara inspirerande och utmanande. Vårt fokus ligger på ett lustfyllt lärande.

Så arbetar vi

Vårt tema för de kommunala förskolorna är ”Barns relation till och dialog med platser”. Utifrån temat arbetar varje avdelning projektinriktat utefter barnens intresse. Vi har en stark tilltro till det kompetenta barnet. Pedagogernas förhållningssätt handlar om att utveckla och stödja barnens intresse, motivation, självständighet samt kreativitet.

Miljö

Vi skapar miljöer både inomhus och utomhus som utmanar barnen till att utforska och undersöka omvärlden. Utemiljön bjuder in barnen till spännande och utmanande aktiviteter. Målet är att alla barn i förskolan ska känna sig trygga och att de ska trivas. Barnen ska ha tillgång till en förskola med trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktiviteter.

Du som vårdnadshavare

Vi ser barn, vårdnadshavare och pedagoger som viktiga delar i vår verksamhet och som har möjlighet till inflytande på många olika sätt. Mötesplatser och tillfällen skapas för att tillsammans med vårdnadshavarna följa upp hur ert barn trivs och upplever förskolan. Tillsammans är vi betydelsefulla!

Vision

Vår vision är att alla barn och pedagoger kan, vill och vågar anta utmaningar.

Om oss

Vi bjuder in till olika möten som till exempel inskolningssamtal, föräldramöten, utvecklingssamtal och önskar ha en nära dialog med vårdnadshavarna.  Vi arbetar för att utveckla bra förutsättningar för ett aktivt inflytande. Välkommen att kontakta oss när ni så önskar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.