Gudmuntorp

Gudmuntorps förskola ligger vackert belägen på landsbygden mellan Snogeröd och Rolsberga.

Vår vision är att alla barn och pedagoger kan, vill och vågar anta utmaningar.

Verksamheten styrs av förskolans läroplan och skollagen. Förskolan hämtar inspiration från Reggio Emilia filosofins förhållningssätt. Lärmiljön är utformad för att främja varje barns utforskande, upptäckarglädje, nyfikenhet och lärande. Miljön är föränderlig för att ständigt vara inspirerande och utmanande. Vårt fokus ligger på ett lustfyllt lärande.

Så arbetar vi

Vårt tema för de kommunala förskolorna är ”Barns relation till och dialog med platser” Utifrån temat arbetar varje avdelning projektinriktat utefter barnens intresse. Vi har en stark tilltro till det kompetenta barnet. Vi vill ge ditt barn oändliga möjligheter att utforska världen tillsammans med närvarande, härvarande och medforskande pedagoger. Vi lägger stor vikt vid att erbjuda barnen lek och rörelse.

Vårt mål är att alla barn i förskolan ska känna sig trygga och trivas. Barnen har tillgång till en förskola med trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Du som vårdnadshavare

Som vårdnadshavare på förskolan har du möjlighet till inflytande på många olika sätt. Vi ser barn, vårdnadshavare och pedagoger som lika viktiga delar i vår verksamhet. Vi skapar olika mötesplatser och tillfällen för att tillsammans med er följa upp hur ert barn trivs och upplever på förskolan. Tillsammans är vi betydelsefulla!

  • Vi bjuder in till möten och nära dialog
  • Vi arbetar för att utveckla bra förutsättningar för ett aktivt inflytande
  • Vi bjuder in till inskolningssamtal, föräldramöten, förskoleråd, utvecklingssamtal, drop-in och vid hämtning och lämning

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss när ni så önskar

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.