Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Konvaljen

Konvaljen är en mindre förskola som ligger i ett bostadsområde i norra delen av Höör.

Konvaljen är en förskola fylld med lek, lust och glädje där kompetent och engagerad personal samverkar med barn och föräldrar för att bygga en trygg och säker miljö. Vi tycker att det är en rättighet att varje barn får utvecklas i sin egen takt genom att vi som pedagoger är närvarande och lyssnar på deras idéer. För en dialog kan vägleda dem att hitta egna lösningar och förmedla att vi tror på dem att de ”KAN SJÄLV”. Leken tillsammans med lärandet utvecklar barnens naturliga nyfikenhet och stärker barnen både individuellt och i grupp.

Så arbetar vi

Vårt tema är ”Barns relation till och dialog med platser”. Utifrån temat arbetar varje avdelning projektinriktat utefter barnens intresse. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra lärandet i verksamheten. Vi vill få syn på och fördjupa oss i barnens läroprocesser, så att deras intresse kan leda oss vidare i projektarbetet. Inspirationen hämtar vi bland annat från de kommunala förskolorna i Reggio Emilias pedagogiska filosofi och vi ser barn som kompetenta, intelligenta med en stor förmåga och lust att utforska välden tillsammans med varandra och med oss vuxna. Skapande, lek och lärande med mycket trygghet bygger vi verksamheten på och läroplanen för förskolan och övriga styrdokument är grundstenarna i vårt arbete.

Vår vision

Det är vår vision att vår förskola ska ha en stark förankring i den verklighet barnen lever i. Ny teknik är en naturlig del i vårt arbete. Vi anser att det viktigaste vi kan skicka med barn in i framtiden är en förmåga att själv söka sin kunskap och en stark tro på att de kan klara av det.

Du som vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare är en viktig del av verksamheten och samarbetet mellan förskola och föräldrar är självklar för oss. Vill du besöka oss är du hjärtligt välkommen! Ring oss så bokar vi in en tid.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.