Konvaljen

Konvaljen är en mindre förskola som ligger i ett bostadsområde i norra delen av Höör.

Vi är en förskola fylld med lek, lust och glädje där kompetent och engagerad personal samverkar med barn och föräldrar för att bygga en trygg och säker miljö.

Vi tycker att det är en rättighet att varje barn får utvecklas i sin egen takt genom att vi som pedagoger är närvarande och lyssnar på deras idéer, för en dialog och kan vägleda dem att hitta egna lösningar. Vi vill förmedla att vi tror på dem att de ”KAN SJÄLV”.

Vi ger leken tillsammans med lärandet ett stort utrymme och har en miljö som inspirerar barnen. Vi arbetar efter att utveckla barnens naturliga nyfikenhet och stärker barnen både individuellt och i grupp.

Så arbetar vi

Vårt tema är ”Barns relation till och dialog med platser ” Utifrån temat arbetar varje avdelning projektinriktat utefter barnens intresse. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra lärandet i verksamheten. Vi vill få syn på och fördjupa oss i barnens läroprocesser, så att deras intresse kan leda oss vidare i projektarbetet.

Vi hämtar bland annat inspiration från de kommunala förskolorna i Reggio Emilias pedagogiska filosofi och vi ser barn som kompetenta, intelligenta med en stor förmåga och lust att utforska välden tillsammans med varandra och med oss vuxna.

Skapande, lek och lärande med mycket trygghet bygger vi verksamheten på och läroplanen för förskolan och övriga styrdokument är grundstenarna i vårt arbete.

Du som vårdnadshavare

Vi lyssnar och tar tillvara föräldrarnas önskemål och behov. I den dagliga kontakten önskar vi föra en öppen dialog. Vi upplever att vi utvecklas av att ta emot både positiv och negativ kritik.

Vi informerar också via dokumentation, utvecklingssamtal, föräldramöte och drop-in.

Kontakta oss

Boka gärna tid för besök så berättar vi mer.

Ni är alltid välkomna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.