Midgård – Prästkragen

Närheten till centrum, tågstation och Enebackeskolan är oslagbar. Midgård - Prästkragen består av två närliggande hus med totalt sex avdelningar. Vi är förskolan med barnet i fokus.

Välkommen till förskolan som vill ge ditt barn oändliga möjligheter att utforska sin omvärld tillsammans med medforskande pedagoger. För oss är det viktigt att vår förskola är en demokratisk mötesplats där man som barn och vårdnadshavare har rätt till inflytande. Våra värdeord som genomsyrar vår verksamhet är delaktighet och bemötande.

Måltider

På Midgård-Prästkragen har vi förmånen att kunna erbjuda lagad mat som görs av våra fantastiska kockar i vårt egna tillagningskök på Prästkragen.

Så arbetar vi

Vi arbetar i projekt med naturvetenskap och flerspråkighet som fokusområden. Utifrån våra fokusområden arbetar sedan varje avdelning med olika inriktningar som styrs av barnens intressen och strävansmål från läroplanen. För oss är det viktigt att skapa inkluderande och utforskande lärmiljöer, både inomhus och utomhus. Lärmiljöerna formas efter barnens behov och intressen, projekt, läroplanen och BUN:s prioriterade mål.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra lärandet i verksamheten. Vi vill få syn på och fördjupa oss i barnens lärprocesser, så att deras nyfikenhet kan leda oss vidare i projektarbetet. Vår verksamhet har sin grund i vår läroplan, våra styrdokument och FN:s Barnkonvention. Inspirationen hämtar vi ifrån Reggio Emilia-filosofin men omvandlar de bästa bitarna till vår egen verksamhet. Vi utgår från åldersindelade avdelningar för att ge varje barn bästa möjlighet att utmanas i sitt lärande. Vi vill att ert barn ska känna sig tryggt, därför är ett VI-tänkande viktigt för oss.

Du som vårdnadshavare

Vår förhoppning är goda och öppna relationer, er delaktighet är viktigt för oss.  Vi har som mål att informera om hur ditt barns dag har varit vid hämtning och lämning, genom dokumentation och månadsbrev. Vi bjuder även in till inskolningsmöte, utvecklingssamtal, vårdnadshavarmöte och drop-in med olika fokus.

Kontakta oss

Känn er alltid välkomna. Boka gärna tid för besök på våra visningsdagar så berättar vi mer.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.