Midgård – Prästkragen

Närheten till centrum, tågstation och Enebackeskolan är oslagbar. Samtidigt som vi också omges av vacker natur, där både skog och lekplatser ligger nära. Midgård -Prästkragen består av tre närliggande hus med totalt sju avdelningar. Vi är förskolan med barnet i fokus.

Verksamheten

Vi vill ge ditt barn oändliga möjligheter att utforska världen tillsammans med närvarande, härvarande och medforskande pedagoger.  För oss på Midgård-Prästkragen är det viktigt att vår förskola är en demokratisk mötesplats där man som barn har rätt till inflytande.

Måltider

På Midgård-Prästkragen har vi förmånen att kunna erbjuda hemlagad mat från grunden som görs av våra fantastiska kockar i vårt egna tillagningskök på Prästkragen.

Så arbetar vi

Vårt tema för de kommunala förskolorna är ”Barns relation till och dialog med platser ” Utifrån temat arbetar varje avdelning projektinriktat utefter barnens intresse. För oss ör det viktigt att skapa inkluderande och utmanande lärmiljöer för alla barn. Lärmiljöerna formas efter läroplanen, BUN:s prioriterade mål, projektet, barnens behov och intresse.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra lärandet i verksamheten. Vi vill få syn på och fördjupa oss i barnens läroprocesser, så att deras intresse kan leda oss vidare i projektarbetet. Vår verksamhet har sin grund i vår läroplan och våra styrdokument. Inspirationen hämtar vi ifrån filosofin Reggio Emilia men omvandlar de bästa bitarna till vår egen verksamhet.

Vår ute- och innemiljö vill vi med hjälp av mottot  TILLGÄNGLIGHET – FÖRÄNDRING – FÖRNYELSE ska inspirera barnen till ett aktivt lärande och dagar fyllda med glädje. För att ge barnen de bästa förutsättningarna utifrån vår läroplan så arbetar vi åldershomogent. Vi vill att ert barn ska känna sig trygg med all personal och alla barn, därför är ett VI-tänkande viktigt för oss.

Du som vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare är viktig för oss och vi värnar om föräldrasamverkan och era synpunkter.  Vi informerar om ditt barn vid hämtning och lämning, genom dokumentation och månadsbrev. Bjuder in till inskolningsmöte, utvecklingssamtal, föräldramöte och drop-in med olika fokus. Boka gärna tid för besök så berättar vi mer. Känn er alltid välkomna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.