Trollskogen

Trollskogens förskola finns på Fogdarödsområdet med närhet till skog men också gångavstånd till centrum.

Verksamhet

Trollskogens förskola vill ge ditt barn oändliga möjligheter att utforska världen tillsammans med närvarande pedagoger.

Så arbetar vi

Vi arbetar tematiskt med gemensamt tema i hela Höörs kommun, ”Barns relationer till och dialog med Plaster” vilket görs över tid utan definitiva slutmål. Förskolan arbetar på olika sätt med temat utifrån barnens olika intresse, behov och kunskapsnivå. Barnets lärande sätts i fokus genom upprepningar, reflektioner och synliggörs i vår pedagogiska dokumentation. Genom det systematiska kvalitetsarbetet analyseras, utvecklas och säkerställs kvalitén i verksamheten.

Vi arbetar efter förskolans läroplan, FNs barnkonvention samt vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Omsorg och respekt är viktigt. Trygghet, inflytande, demokrati och ökat fokus lärandet är övergripande mål för hela kommunen. Vi arbetar med inspiration från Reggio Emilia-filosofin. Vi arbetar utifrån att processen är viktigare än målet. Vi värnar om allas barns rätt till TID. Alla barn behöver TID för att hitta sig själv som individ, sin plats i miljön och gruppen, sin kunskap och sitt lärande. Alla barn har rätt att i gruppen få TID att träna sina färdigheter.

Vår inne- och utemiljö är utformad med läroplanen i åtanke. Inne såväl ute inreder vi “rum i rummen” där läroplanens olika ämnesområden är representerade – i samverkan med barnen. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla nyfikenhet och färdigheter inom såväl teknik och matematik som språk och rörelseglädje.

Du som vårdnadshavare

Genom daglig kontakt vid hämtning och lämning informerar vi om ert barns dag men även via dokumentation, utvecklingssamtal, föräldramöte och drop-in. Vi ser er föräldrar som viktiga personer för att få den bästa verksamheten för just ditt barn. Boka gärna tid för besök så berättar vi mer. Ni är alltid välkomna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.