Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Pedagogisk omsorg

En verksamhet som får ditt barn känna trygghet, gemenskap och utmanar barnens utveckling

I Tjörnarp bedriv pedagogisk omsorg på avdelning Haren belägen på Tjörnebo förskola.

Så arbetar vi

Verksamheten är för barn mellan 1 – 6 år och är inte underställt läroplanen utan har allmänna råd för pedagogisk omsorg att följa. Barn och föräldrar ska känna sig trygga i miljön och ha en nära kontakt med en vuxen. Vi tillgodoser barnens behov av rörelse och lek och är ute varje dag samt erbjuder barnen olika aktiviteter som till exempel:

  • naturkunskap
  • matematik
  • motorik
  • färg och form
  • sång och musik
  • bibliotek
  • kroppsmedvetenhet
  • rim och ramsor
  • traditioner

Vi arbetar även efter FN:s barnkonvention samt vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Du som vårdnadshavare

Arbetet bygger på en god relation med föräldrar och att de är delaktiga verksamheten. För oss är det viktigt med den dagliga kontakten, där ges det tillfälle att berätta vad som hänt under dagen. Ni som föräldrar är alltid välkomna med synpunkter, tankar och förslag.

Kontakta oss

Ring gärna till oss med era frågor eller boka ett möte så kan vi berätta mer.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.