Sätoftaskolans fritidshem

På Sätoftaskolan finns fyra fritidshemsavdelningar och har öppet varje vardag mellan 06:00 - 18:30. Fritidshem erbjuds till och med vårterminen då eleven fyller 13 år

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Vi ska även främja allsidiga kontakter och social gemenskap med dem.
Det finns gott om plats för spontan lek och närhet till skogen. Det finns även en Tarzanbana, lekplats och en fotbollsplan.

Fritidshemmen i Höörs kommun har utarbetat en fritidshemsplan där vi har tagit fasta på fem utvecklingsområden som är:

  • lek och lärande, pedagogisk verksamhet ute och inne
  • inflytande och demokrati
  • kost, hälsa och rörelse
  • värdegrund
  • IKT

Våra olika fritidshemsavdelningar är:

  • Peter Pan
  • Piraten
  • Skattkistan
  • Neverland

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.