Samverka.nu

Visste du att där en elev gör sin prao ofta påverkar vad eleven senare kommer att jobba med?

Prao är en viktig del av elevernas framtida studie- och yrkesval och vi vill gärna samarbeta med dig och din arbetsplats. Att ta emot en praoelev ger dig möjlighet att marknadsföra branschen som du arbetar i. Ta chansen och visa en ung människa ditt jobb och hur det fungerar i arbetslivet.

Registrera ditt företag på samverka.nu

Nu kan du enkelt registrera ditt företag eller din arbetsplats online för att ta emot en praoelev. Du behöver bara klicka på samverka.nu. Inför en praoperiod kommer du att få en förfrågan där du bekräftar och anger hur många elever du kan ta emot på din arbetsplats.

Praoveckor

Ringsjöskolans och Sätoftaskolans elever har sin prao förlagd till två veckor under vårterminen i årskurs 8. Vi söker därför varje läsår arbetsplatser som kan ta emot praoelever dessa veckor. Eleven kan söka sin praoplats i Samverka.nu eller ordna en egen plats.

Prao ger eleverna möjlighet att få en första kontakt med arbetslivet och hjälper eleverna att göra ett bra val inför gymnasiet.  Skolans uppdrag är att rusta eleverna för framtiden och skapa förutsättningar för att de ska kunna skaffa sig de kunskaper och kompetenser som de behöver i sitt framtida arbetsliv. Det är ett stort och viktigt uppdrag och skolan kan inte lösa det på egen hand utan behöver samarbeta med dig och ditt företag.

Från och med 1 juli 2018 ingår prao som en obligatorisk del av grundskoleutbildningen under sammanlagt 10 dagar under årskurs 8 och 9. Den praktiska arbetslivsorienteringen är en lagstadgad del i skolans arbete där eleverna ska ges möjlighet till en första kontakt med arbetslivet.

Till sidan Praktik i skolan, prao

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.