Samverka.nu

Visste du att där en elev gör sin prao ofta påverkar vad eleven senare kommer att jobba med?

Prao är en viktig del av elevernas framtida studie- och yrkesval och vi vill gärna samarbeta med dig och din arbetsplats. Att ta emot en praoelev ger dig möjlighet att marknadsföra branschen som du arbetar i. Ta chansen och visa en ung människa ditt jobb och hur det fungerar i arbetslivet.

Prao ger eleverna möjlighet att få en första kontakt med arbetslivet och hjälper eleverna att göra ett bra val inför gymnasiet.  Skolans uppdrag är att rusta eleverna för framtiden och skapa förutsättningar för att de ska kunna skaffa sig de kunskaper och kompetenser som de behöver i sitt framtida arbetsliv. Det är ett stort och viktigt uppdrag och skolan kan inte lösa det på egen hand utan behöver samarbeta med dig och ditt företag.

Registrera ditt företag på Samverka.nu

Nu kan du enkelt registrera ditt företag eller din arbetsplats digitalt på Samverka.nu för att ta emot en praoelev. Inför en praoperiod kommer du att få en förfrågan där du bekräftar och anger hur många elever du kan ta emot på din arbetsplats.

Höörs kommun är med i PRIS- Prao i Skåne

PRIS är ett tvåårigt projekt som syftar till att implementera ett systematiskt, hållbart och kvalitativt praoarbete, som resulterar i  stärkt samverkan mellan skolan och arbetslivet. PRIS ska öka likvärdigheten, valkompetensen och rörligheten kring prao mellan de skånska kommunerna och generera gemensamma och strukturerade former för prao, som motverkar könsstereotypa och diskriminerande strukturer. Målgrupp är de skånska arbetsgivarna och de inom kommunerna som arbetar med prao. Fyra projektledare ansvarar för genomförandet.

Trettio Skånska kommuner deltar i projektet som finansieras av Europeiska Socialfonden och Region Skåne.

PRIS arbetar med påverkansarbete gentemot arbetsgivare både i näringsliv och offentlig sektor. Stor vikt läggs vid att arbeta med frågor kring attityder till prao och arbetsmiljö med särskilt fokus på bristbranscher så som industri, teknik samt vård- och omsorg.

Du som är handledare, arbetsgivare eller företagare får inspiration, information och tips hos PRIS- Prao i Skåne.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.