Skolskjuts grundskola

Skolskjuts i grundskolan innebär att du kan få åka skolbuss till skolan om du har långt till skolan. Du har inte rätt till skolskjuts om du väljer att gå i en annan skola är den som kommunen har hänvisat dig till. Detta kallar vi skolans upptagningsområde.

För att få skolskjuts ska avståndet mellan skola och hem vara minst 2 kilometer i årskurs förskoleklass-3, 3 kilometer i årskurs 4-6 och minst 5 kilometer i årskurs 7-9. Dessa avstånd gäller också som längsta avstånd från hemmet till anvisad hållplats. Skolskjuts gäller inom skolans upptagningsområde. Se länkarna som beskriver kommunens upptagningsområden med text och karta.

Ansökan om skolskjuts görs genom e-tjänsten. I de fall ansökan via e-tjänst inte är möjlig finns ansökningsblankett i pdf-format längre ner på sidan för utskrift.
Turlistor läggs ut på hemsidan och i Infomentor veckan innan skolstart.

Information om inställda skolbussturer via sms

För information vid oväder och större trafikproblem för skolbussarna har vi en e-tjänst där familjer med skolbussbarn kan få information via sms. Informationen berör i första hand inställda morgonturer. Vi registrerar ett telefonnummer per elev och adress.

Vid snö- eller stormoväder har vi följande rutiner:

  • samråd om trafiken äger rum mellan bussbolag och kommunens trafikplanerare.
  • trafikplaneraren kontaktar Lokalradion och meddelar om inställda turer.
  • via vår SMS-tjänst informerar vi också om inställda turer.
  • trafikplaneraren kontaktar skolorna för att ge aktuell information
  • så snart som möjligt informerar vi via vår webbplats och kommunens Facebook-sida.

Om bussen inte kommit 15 minuter efter utsatt tid så behöver eleven inte vänta på bussen längre.

Skolskjutsportalen

Detta är en portal där du som vårdnadshavare hittar information om ditt barns skolskjuts. När du ansökt via Skolskjutsportalen (e-tjänst) och ett beslut är fattat för skolskjuts så får du ett mejl med länk till skolskjutsportalen. Här loggar du in (BankID) och hittar information om ditt barns skolskjuts. Endast vårdnadshavare som ansökt om skolskjuts via e-tjänsten kan följa ärendet i portalen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.