InfoMentor, lärande och kommunikation

I Höör använder vi lärportalen Infomentor. I Infomentor finns möjlighet för skolpersonalen att lägga ut schema, läxor, information, bedömningsmatriser och annat skolmaterial. Från januari 2019 kommer förskolan att använda programmet för kommunikation med hemmen. Som vårdnadshavare använder du samma lösenord om du har barn både i förskola och skola. Med hjälp av InfoMentor anmäler du ditt barns frånvaro.

Du som vårdnadshavare får inloggningsuppgifter hemskickat med post. Här kommer du till Infomentor.
Till din hjälp finns det supportsidor med svar på vanliga frågor och nedan kan du se en film om hur programmet fungerar.
Det finns en  app för Apple och Android. Läs mer om hur du använder appen och notifieringar.

Frånvaroanmälan skolan

Om du är vårdnadshavare kan du rapportera frånvaro för ditt barn via InfoMentor Hub. Klicka eller tryck på boxen ”Frånvaro”. I boxen finns det en knapp som heter ”Rapportera frånvaro”. Klicka eller tryck på den knappen. Här kan du rapportera om ditt barn är frånvarande idag eller i morgon. När du rapporterar växlar boxen färg från grönt till rött. När sedan skolan har bekräftat frånvaron, så blir boxen orange.

Tider på fritidshemmet

Elever på fritidshemmet på Sätoftaskolan har tillgång till Infomentor Fritidshem. Även övriga fritidshem kommer under våren 2019 att börja använda programmet. Nedan finns en film som visar hur vårdnadshavaren kan lägga in tider för barnet. Även övriga skolor ska få tillgång till programmet när vi utvärderat hur programmet fungerar.
Film om hur man lägger in tider på fritidshemmet.

InfoMentor på förskolan

Som vårdnadshavare till barn i förskoleverksamheten finns möjlighet att följa barnets utbildning i förskolan och få information via lärplattformen InfoMentor. Här får vårdnadshavarna löpande ta del av bilder och dokumentation kring förskolans aktiviteter och underlag inför utvecklingssamtalet finns där.

För att förskolan ska kunna publicera bilder från verksamheten där barnet är med krävs ett samtycke från vårdnadshavarna, vilket medges alternativ avslås på särskild blankett som lämnas i samband med inskolningen av personalen. Det är frivilligt att samtycka till att foto eller film där ditt barn synliggörs för andra vårdnadshavare på samma förskola. Förskolan är skyldig att följa vårdnadshavares önskemål och beslut kan ändras från vårdnadshavares sida om så önskas.

Förskolan registrerar barnens närvaro på lärplattformen för att få en  mer säkerställd och lättillgänglig överblick av närvarande barn samt kunna in- och ut-registrera barnen dagligen för ökad säkerhet och uppföljning. Meddelanden kan också därigenom sändas mellan förskola och hem på ett enkelt sätt. Vårdnadshavare ombeds att registrera barnets schematider direkt i lärplattformen och att uppdatera löpande vid förändringar.

Lärplattformen kan nås av vårdnadshavare via internet eller app.

Glömt lösenord?

Då finns en länk på inloggningssidan ni ska klicka på och skriva in era uppgifter så får ni ett nytt via e-post.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.