Resor och inneboende

Höörs kommun erbjuder skolskjuts med skolbuss för de elever i grundskolan som uppfyller kraven för att få skolskjuts. För elever i gymnasieskolan erbjuds resekort på Skånetrafikens resor med tåg eller buss.

Gymnasieelever som väljer att bo på studieorten kan få inackorderingstillägg.

Resekort till gymnasieskolan ansöker du om via en e-tjänsten Resekort till gymnasieskolan

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.