Resor och inneboende

Höörs kommun erbjuder skolskjuts med skolbuss för de elever i grundskolan som uppfyller kraven för att få skolskjuts. För elever i gymnasieskolan erbjuds periodkort, JOJO-kort, på Skånetrafikens resor med tåg eller buss. Gymnasieelever som väljer att bo på studieorten kan få inackorderingstillägg.

Skolskjuts i grundskolan innebär att du kan få åka skolbuss till skolan om du har långt till skolan.  Du har inte rätt till skolskjuts, om du väljer att gå i en annan skola är den som kommunen har hänvisat dig till. Avstånd mellan skola och hem ska vara minst 2 kilometer i årskurs förskoleklass-3, 3 kilometer i årskurs 4-6 och minst 5 kilometer i årskurs 7-9. Höör anlitar företaget Flexbuss för vår skolbusstrafik där alla bussar har alkolås och säkerhetsbälten.

Information om inställda skolbussturer via SMS

För snabb information vid oväder och större trafikproblem för skolbussarna har vi ett system där familjer med skolbussbarn kan få information via SMS. Informationen berör i första hand inställda morgonturer. Vi registrerar ett telefonnummer per elev och adress. Anmäl dig här till tjänsten.

Vid snö- eller stormoväder har vi följande rutiner:

  • samråd om trafiken äger rum mellan bussbolag och kommunens trafikplanerare
  • trafikplaneraren kontaktar Lokalradion och meddelar om inställda turer.
  • via vår SMS-tjänst informerar vi också om inställda turer.
  • trafikplaneraren kontaktar skolorna för att ge aktuell information
  • så snart som möjligt informerar vi via hemsidan och kommunens Facebook-sida (www.facebook.com/Hoorskommun)

Dessutom gäller generellt att om bussen inte kommit 15 minuter efter utsatt tid så behöver eleven inte vänta på bussen längre.

Gymnasieskolan, resor och inackordering

Resekort kan du ansöka om när du har mer än 6 kilometer resväg till din gymnasieskola. Om ansökningsblankett kommit till kommunen så skickar vi hem resekortet cirka en vecka innan skolstarten på hösten. Skadat eller förlorat kort ersätts med ett nytt för 300 kronor i kontanter. Nytt kort betalas och hämtas på kommunhuset, Södergatan 28, 0413 – 280 00. Kommunen ersätter inte egna utlägg i väntan på nytt kort.

Du som är bosatt på studieorten kan ansöka om inackorderingstillägg. Inackorderingstillägg gäller för dig som går på gymnasieskolan i Skåne eller Blekinge (ej Karlskrona) eller är förstahandsmottagen på gymnasieskola i annan kommun. Inackorderingstilläggs erbjuds även de elever som är inskrivna på gymnasieskola i Sverige men som studerar utomlands en termin. Du ansöker också om inackorderingstillägg på särskild blankett.
Här kan du ladda ner och skriva ut blanketterna.

Inackorderingstillägg gymnasieskolan

Resebidrag gymnasieskolan

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.