Ansök om resor och inackordering för gymnasieskolan

Resekort kan du ansöka om när du har mer än 6 kilometer resväg till din gymnasieskola.

Inför läsåret 2021-2022 ansöker du om resekort i denna e-tjänst. Med hjälp av denna e-tjänst kan du ansöka om resekort för dagliga resor mellan bostad och skola. Du som elev eller din vårdnadshavare kan göra ansökan. Observera att du som elev måste vara myndig och ha tillgång till BankID eller Mobilt BankID för att kunna genomföra ansökan. Är du inte myndig är det vårdnadshavare som ansöker om ditt resebidrag med hjälp av BankID.

När ansökan kommit in till kommunen och blivit godkänd så skickar Skånetrafiken hem resekortet cirka en vecka innan skolstarten på hösten. Under terminstid skickas kort hem löpande till den som ansökt. Skadat eller förlorat kort ersätts med ett nytt för 100 kronor i kontanter. Nytt kort betalas och hämtas på Medborgarcenter, Södergatan 28, 0413 – 280 00. Kommunen ersätter inte egna utlägg i väntan på nytt kort.

För att få resebidrag måste du uppfylla följande grundvillkor:

  • Du ska genomgå utbildning vid gymnasieskolan.
  • Du ska ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag.
  • Din dagliga färdväg mellan din folkbokföringsadress och skolan ska vara minst 6 kilometer.
  • Du får inte ha inackorderingstillägg, utbildningsbidrag eller lärlingslön.
  • Du får kortet om du är född år 2001 eller är yngre.
Om du flyttar, avbrutit eller inte påbörjat din utbildning uppfyller du inte längre villkoren för resebidrag.

Du som är bosatt på studieorten kan ansöka om inackorderingstillägg. Inackorderingstillägg gäller för dig som går på gymnasieskolan i Skåne eller Blekinge (inte Karlskrona) eller är förstahandsmottagen på gymnasieskola i annan kommun. Inackorderingstillägg erbjuds även de elever som är inskrivna på gymnasieskola i Sverige men som studerar utomlands en termin. Du ansöker också om inackorderingstillägg på särskild blankett.

Resekort för gymnasieskolan, förlorat eller skadat.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.