Skolskjuts grundskola

Skolskjuts i grundskolan innebär att du kan få åka skolbuss till skolan om du har långt till skolan. Du har inte rätt till skolskjuts om du väljer att gå i en annan skola är den som kommunen har hänvisat dig till. Detta kallar vi skolans upptagningsområde.

För att få skolskjuts ska avståndet mellan skola och hem vara minst 2 kilometer i årskurs förskoleklass-3, 3 kilometer i årskurs 4-6 och minst 5 kilometer i årskurs 7-9. Dessa avstånd gäller också som längsta avstånd från hemmet till anvisad hållplats. Skolskjuts gäller inom skolans upptagningsområde. Se länkarna som beskriver kommunens upptagningsområden med text och karta. Här finns också en blankett för ansökan om skolskjuts. Ifylld blankett lämnas till expeditionen på aktuell skola.

Information om inställda skolbussturer via sms

För information vid oväder och större trafikproblem för skolbussarna har vi en tjänst där familjer med skolbussbarn kan få information via sms. Informationen berör i första hand inställda morgonturer. Vi registrerar ett telefonnummer per elev och adress. Anmäl dig här till tjänsten genom att fylla i en blankett.

Vid snö- eller stormoväder har vi följande rutiner:

  • samråd om trafiken äger rum mellan bussbolag och kommunens trafikplanerare.
  • trafikplaneraren kontaktar Lokalradion och meddelar om inställda turer.
  • via vår SMS-tjänst informerar vi också om inställda turer.
  • trafikplaneraren kontaktar skolorna för att ge aktuell information
  • så snart som möjligt informerar vi via hemsidan och kommunens Facebook-sida

Om bussen inte kommit 15 minuter efter utsatt tid så behöver eleven inte vänta på bussen längre.

Turlistor läggs ut på hemsidan och i Infomentor veckan innan skolstart.

Upptagningsområden för förskoleklass till årskurs 9

Inför läsåret 2021/22 förändrades några upptagningsområden för skolskjutsen. Förändringen började gälla för nya skolskjutsberättigade elever i förskoleklass eller i årskurs 7 samt för de elever som byter skola eller är nyinflyttade från och med höstterminen 2021.

  • Den gamla kartan gäller för de elever som var inskrivna innan läsåret 21/22.
  • Den nya gäller för de elever som börjar förskoleklass och årskurs 7 höstterminen 2021 samt för de som byter skola och är nyinflyttade.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.