Skolskjuts grundskola

Skolskjuts i grundskolan innebär att du kan få åka skolbuss till skolan om du har långt till skolan.  Du har inte rätt till skolskjuts, om du väljer att gå i en annan skola är den som kommunen har hänvisat dig till. Avstånd mellan skola och hem ska vara minst 2 kilometer i årskurs förskoleklass-3, 3 kilometer i årskurs 4-6 och minst 5 kilometer i årskurs 7-9. Dessa avstånd gäller också som längsta avstånd från hemmet till anvisad hållplats.

Information om inställda skolbussturer via SMS

För snabb information vid oväder och större trafikproblem för skolbussarna har vi ett system där familjer med skolbussbarn kan få information via SMS. Informationen berör i första hand inställda morgonturer. Vi registrerar ett telefonnummer per elev och adress. Anmäl dig här till tjänsten.

Vid snö- eller stormoväder har vi följande rutiner:

  • samråd om trafiken äger rum mellan bussbolag och kommunens trafikplanerare
  • trafikplaneraren kontaktar Lokalradion och meddelar om inställda turer.
  • via vår SMS-tjänst informerar vi också om inställda turer.
  • trafikplaneraren kontaktar skolorna för att ge aktuell information
  • så snart som möjligt informerar vi via hemsidan och kommunens Facebook-sida

Dessutom gäller generellt att om bussen inte kommit 15 minuter efter utsatt tid så behöver eleven inte vänta på bussen längre.

Turlistor läggs ut på hemsidan veckan innan skolstart. Turlistor skickas hem med post till skolskjutsberättigade elever cirka en vecka innan skolstarten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.