Skolinspektionens rapporter

Skolinspektionens beslut efter tillsyn av verksamheten i Höör.

Skolinspektionen genomför regelbundna inspektioner i Höör för både kommunala och fristående skolor. Tillsynen för den kommunala verksamheten omfattar även huvudmannen, förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshemmen.

Inför en tillsyn väljer Skolinspektionen ut olika skolor, förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem, så alla blir inte kontrollerade varje gång de besöker vår kommun.

Tillsynen bedömer om huvudmannen uppfyller de krav som lagarna ställer på verksamheten. Bedömningarna fokuserar på en god lärandemiljö och elevernas möjligheter att nå kunskapsmålen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.