Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 1 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser.

Elevens framtid

Att gå i grundsärskola innebär att få en utbildning som är anpassad för elever med intellektuell funktionsnedsättning och en undervisning som är anpassad till varje elevs behov och förutsättningar. Men grundsärskolan innebär begränsningar när det gäller att i framtiden kunna utbilda sig och välja yrke.

Alla elever som har gått grundsärskola har rätt att fortsätta i gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskola finns i Lund, Hässleholm, Kristianstad och Eslöv. Gymnasiesärskolan är inrymd i gymnasieskolans byggnader.

Betyg

I grundsärskolans ämnen sätts betyg som grundar sig på grundsärskolans kunskapskrav. Dessa betyg kan inte jämföras med betyg från grundskolan.
För att en elev ska få betyg måste eleven eller elevens vårdnadshavare begära det.

Det är viktigt att veta att betygen i grundsärskolan inte ger behörighet till de nationella programmen i gymnasieskolan. Däremot kan elever från grundsärskolan gå på introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ i gymnasieskolan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.