Totalt Grill- och eldningsförbud – extremt hög brandrisk

Sedan den 23 juli klockan 15.00 råder ett totalförbud mot att elda och grilla, brandrisken i skog och mark är extremt hög. Förbudet omfattar såväl engångsgrillar som elgrillar och stormkök. Det är numera och tillsvidare ENDAST tillåtet att elda i utegrill på ben inom egen tomtmark i hela Skåne län.

IT och lärande

Skolan ska ansvara för att varje elev ska kunna använda modern teknik som ett hjälpmedel för att söka kunskap och kommunicera. IT i skolan ska hjälpa till i lärandet och bidra till en skapande miljö

Skolorna erbjuder och har lärplattor i de lägre årskurserna och enklare datorer, så kallade Chromebooks för årskurs 4-9. Skolorna använder Googles pedagogiska tjänster och vi använder från och med höstterminen Infomentor som ett IT-verktyg i skolarbetet. I vårt tidigare system Vklass kan föräldrar fortfarande komma åt elevbedömningar. Vi kommer innan skolstart att lägga en länk till Infomentor här. Innan skolstart kommer också inloggningsuppgifter att skickas hem till vårdnadshavarna.

Om du som förälder vill ta del av mer information om IT och lärande i Höör så kan du läsa mer här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.