IT och lärande

Skolan ska ansvara för att varje elev ska kunna använda modern teknik som ett hjälpmedel för att söka kunskap och kommunicera. IT i skolan ska hjälpa till i lärandet och bidra till en skapande miljö

Skolorna erbjuder och har lärplattor i de lägre årskurserna och enklare datorer, så kallade Chromebooks för årskurs 4-9. Skolorna använder Googles pedagogiska tjänster och vi använder Vklass som ett IT-verktyg i skolarbetet. Som vårdnadshavare kan du logga in i Vklass från vår hemsida.

Om du som förälder vill ta del av mer information om IT och lärande i Höör så kan du läsa mer här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.