Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Skolinspektionens rapporter

Skolinspektionens beslut efter tillsyn av verksamheten i Höör

Höörs kommun får regelbundet inspektioner från Skolinspektionen och då gäller det både de kommunala och de fristående skolorna.

Tillsynen för den kommunala verksamheten omfattar även huvudmannen, förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. Inför en tillsyn väljer Skolinspektionen ut olika skolor, förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem, så att alla blir inte inspekterade varje gång de besöker vår kommun.

Skolinspektionen bedömer om huvudmannen uppfyller de krav som lagarna ställer på verksamheterna. Bedömningarna fokuserar på en god lärandemiljö och elevernas möjligheter att nå kunskapsmålen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.