Sökresultat

39 träffar på "Tomter" inom Hoor.se

 • Ovårdade tomter

  Ovårdade tomter Tomter ska skötas så att risken för olyckor begränsas och betydande olägenheter för...

 • Tomtmark för bostadsexploatörer

  Tomterna planeras för cirka 1700 – 7000 kvadratmeter och tillåten byggnadsarea är 40 procent....

 • Lediga villatomter

  Det finns olika bestämmelser för vad du får bygga beroende på tomtens storlek och var tomten är placerad...

 • Verksamhetsområde Nord

  Tomter anpassas efterhand utifrån köparens önskemål i storlek och omfattning och säljs färdiga att bygga...

 • Kommunalt VA

  beror på vilket verksamhetsområde fastigheten tillhör, hur många bostadsenheter du vill bygga samt tomtens...

 • Hitta bostad

  Via de olika mäklar- och bostadssajterna finns även möjlighet att hitta tomter som säljs privat....

 • Bygga, bo och miljö

  I Höör är det… Lediga villatomter Att köpa tomt och bygga hus...

 • Trafiksäkerhet

  Vår utgångspunkt är att allt ska göras för att förhindra att ingen ska skadas för livet eller dö på grund av trafiken. Både de som utformar och de som använder vägar och gator har ett gemensamt ansvar för trafiksäkerheten.

 • Bostäder och offentliga miljöer

  kommun – vare sig du vill köpa villa eller bostadsrättslägenhet, hyra en lägenhet eller köpa tomt...

 • ÖP Markanvändningskartan

  bebyggelsegrupper och med hänsyn till historiska strukturer i landskapet som sockengränser, vägar, med mera b) Tomten...

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.