Sökresultat

40 träffar på "Tomter" inom Hoor.se

 • Ovårdade tomter

  Ovårdade tomter Tomter ska skötas så att risken för olyckor begränsas och betydande olägenheter för...

 • Lediga villatomter

  Tomter till försäljning i Norra Rörum I Norra Rörum finns byggklara tomter på Sallanders väg i bostadsområdet...

 • Tomtmark för bostadsexploatörer

  Tomterna planeras för cirka 1700 – 7000 kvadratmeter och tillåten byggnadsarea är 40 procent....

 • Verksamhetsområde Nord

  Tomter anpassas efterhand utifrån köparens önskemål i storlek och omfattning och säljs färdiga att bygga...

 • Hitta bostad

  Via de olika mäklar- och bostadssajterna finns även möjlighet att hitta tomter som säljs privat....

 • Bygga, bo och miljö

  I Höör är det… Lediga villatomter Att köpa tomt och bygga hus...

 • Kommunalt VA

  beror på vilket verksamhetsområde fastigheten tillhör, hur många bostadsenheter du vill bygga samt tomtens...

 • ÖP Markanvändningskartan

  bebyggelsegrupper och med hänsyn till historiska strukturer i landskapet som sockengränser, vägar, med mera b) Tomten...

 • Byggprojekt

  Anlägg… Verksamhetsområde Nord Höörs kommun säljer tomter i...

 • Friluftscykling

  Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas....

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.