Driftsinformation

Höörs kommun och andra aktörer behöver ibland utföra arbeten som kan påverka dig som bor i eller besöker kommunen.

Det kan vara allt från nya hus som byggs till ny asfalt på en väg eller att ett elbolag lägger nya ledningar.

Gatuavstängningar i början av 2021

Mittskåne Vatten underhåller sitt ledningsnät och relinar spill- och dagvattenledningar. Till följd av det stängs delsträckor på vissa gator, olika dagar, som vi ber dig uppmärksamma. Relining är ett samlingsnamn på ett flertal metoder för att invändigt renovera rörledningar inom byggnader eller i mark.

Gatuavstängningar sker på Flygarevägen den 12-13 januari, på Kapellgatan den 13 januari och på Pegelows väg den 14 januari i samband med relining.

Mellan den 18 och 22 januari stängs Stenskogsvägen av på sträckan mellan Ringvägen och Åhusgatan. Busshållplatsen Alléplan kan inte nås med buss och trafikomledning sker via Ringvägen, Åhusgatan och Södergatan. Gång- och cykeltrafik påverkas inte.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.