Driftsinformation

Höörs kommun och andra aktörer behöver ibland utföra arbeten som kan påverka dig som bor i eller besöker kommunen. Det kan vara allt från nya hus som byggs till ny asfalt på en väg eller att ett elbolag lägger nya ledningar.

Vi renoverar Jeppaslingan från 2 maj

På måndag den 2 maj klockan 07.00 börjar renovering av Jeppaslingan. Arbetet pågår fram till och med den 6 maj. Under renoveringen kommer det att vara svårt att komma fram på cykelvägen mellan Krokgatan och ut mot cykelvägen vid väg 13. Så välj gärna en annan väg.

Löparslingan har blivit så pass nersliten genom alla år, så sten och rötter börjar sticka upp. Nu kommer vi få en fin jämn slinga att gå och springa på.

Under arbetet kör lastbilar ut nytt grus, det gamla gruset tas bort och nytt grus läggs på slingan.

Vi ber er ha tålamod under de dagar arbete pågår och önskar er välkomna tillbaka så snart allt är klart!

Belysningsarbeten under året

Här informerar vi om armaturbyten, gällande gatubelysning, i tätorten under året. Vilka områden det blir återkommer vi med information om.

Städning av gator och trottoarer

Nu börjar vårstädningen i Höör. I år kommer det att ta längre tid än vanligt att sopa gatorna i Höör eftersom det är mycket sandningsgrus på gator och allmänna ytor. Läs mer om städningen på sidan städning av gator och trottoarer.

Tredje etapp för gatuarbeten på Friluftsvägen och Industrigatan – följ skyltningen och visa hänsyn till varandra

Den nya cirkulationsplatsen är nu i drift och tillfälliga vägmarkeringar gäller. Var uppmärksam på trafiksituationen och kör efter skyltningen, inte vanan. Vid cirkulationsplatser är det motsols som gäller (om inte tillfällig skyltning påbjuder annat). Höörs kommun ber om förståelse, tålamod och framförallt att alla visar hänsyn till varandra! Arbetet på Friluftsvägen och Industrigatan pågår fram till sommaren. Du kan läsa mer om gatuarbetet på Friluftsvägen och Industrigatan på vår hemsida.

Gallring vid Vaxsjöns badplats

Just nu gallrar vi vid Vaxsjöns badplats. En del träd tas bort och vi frigör gräsyta för mer plats att fika, sola och umgås på. Arbetet kommer att pågå under de kommande veckorna. Var försiktig, visa hänsyn och håll avstånd i närheten av trädfällning, maskiner och fordon!

Ny gång- och cykelväg utmed Sätoftavägen

Höörs kommun har under sommaren 2021 byggt en ny gång- och cykelväg utmed Sätoftavägen. Den 250 meter långa gång- och cykelvägen börjar i korsningen Sätoftavägen-Sövrödsvägen och sträcker sig till kommungränsen mot Hörby. Där tar ytterligare cirka 70 meter ny gång- och cykelväg vid i Hörby kommun och ansluter mot Röingevägen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.