Driftsinformation

Höörs kommun och andra aktörer behöver ibland utföra arbeten som kan påverka dig som bor i eller besöker kommunen.

Det kan vara allt från nya hus som byggs till ny asfalt på en väg eller att ett elbolag lägger nya ledningar.

Belysningsarbeten under året

Här informerar vi om armaturbyten, gällande gatubelysning, i tätorten under året. Vilka områden det blir återkommer vi med information om.

Gatuarbeten på Friluftsvägen och Industrigatan

Höörs kommun genomför under 2021 och del av 2022 ombyggnad av gata, mark, vatten och avlopp som berör delar av Friluftsvägen och Industrigatan. Projektet kommer att förändra både utformning och utseende av gatorna och gång- och cykelvägarna i området. Kommunens vision är att projektet ska resultera i en attraktiv och säker trafikmiljö med centrumnära känsla. Läs mer om projektet på sidan Gatuarbeten på Friluftsvägen och Industrigatan.

Väg 23 mellan Rolsberga och Gamla Bo asfalteras

Trafikverket har via sin asfaltentreprenör NCC meddelat kommunen att asfaltering ska ske av väg 23 mellan Rolsberga och Gamla Bo. Arbetena beräknas pågå från den 20 maj och 8 dagar framåt. Frågor hänvisas till Trafikverket eller NCC.

Ny gång- och cykelväg utmed Sätoftavägen

Höörs kommun bygger under sommaren 2021 en ny gång- och cykelväg utmed Sätoftavägen. Den 250 meter långa gång- och cykelvägen börjar i korsningen Sätoftavägen-Sövrödsvägen och sträcker sig till kommungränsen mot Hörby. Där tar ytterligare cirka 70 meter ny gång- och cykelväg vid i Hörby kommun och ansluter mot Röingevägen.

Byggnationen pågår och förhoppningen är att gång- och cykelvägen ska vara färdig efter sommaren om allting flyter på bra.

Under tiden den nya gång- och cykelvägen byggs ber vi er ha förståelse för att det kan ta lite längre tid att passera på Sätoftavägen då framkomligheten kan bli något begränsad. Vänligen passera arbetsområdet försiktigt och visa hänsyn till både medtrafikanter och de som arbetar med att bygga gång- och cykelvägen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.