Driftsinformation

Höörs kommun och andra aktörer behöver ibland utföra arbeten som kan påverka dig som bor i eller besöker kommunen.

Det kan vara allt från nya hus som byggs till ny asfalt på en väg eller att ett elbolag lägger nya ledningar.

Belysningsarbeten under året

Gång- och cykelvägen längs med väg 23, mellan väg 13 och Verkstadsgatan (vid Hardys) ska få belysning. Gatubelysningen på väg 23 når inte fram till gång- och cykelvägen så därför har den sträckan varit lite mörk. Arbetet ska förhoppningsvis vara klart före sommaren.

Mellan Landsvägen och Korsarödsvägen i Tjörnarp går en gång- och cykelväg genom ett grönområde med en lekplats. Här ska det sättas upp parkbelysning längs hela sträckan. Även det här arbetet ska förhoppningsvis vara klart före sommaren.

I övrigt sker en del armaturbyten i tätorten under året. Vilka områden det blir återkommer vi med information om.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.