Driftsinformation

Höörs kommun och andra aktörer behöver ibland utföra arbeten som kan påverka dig som bor i eller besöker kommunen.

Det kan vara allt från nya hus som byggs till ny asfalt på en väg eller att ett elbolag lägger nya ledningar.

Belysningsarbeten under året

Här informerar vi om armaturbyten, gällande gatubelysning, i tätorten under året. Vilka områden det blir återkommer vi med information om.

Vägarbete på Nya Sätoftavägen och Sätoftavägen, 8 november till 15 december

Vägarbete på Nya Sätoftavägen och Sätoftavägen kommer att påverka trafikanter i båda riktningarna punktvis på ett flertal platser. Signalreglering och avsmalningar till ett körfält med förväntad köbildning. Ingen påverkan på hållplatslägen eller gång- och cykelvägar.

Gatuarbeten på Friluftsvägen och Industrigatan

Höörs kommun genomför under 2021 och del av 2022 ombyggnad av gata, mark, vatten och avlopp som berör delar av Friluftsvägen och Industrigatan. Projektet kommer att förändra både utformning och utseende av gatorna och gång- och cykelvägarna i området. Kommunens vision är att projektet ska resultera i en attraktiv och säker trafikmiljö med centrumnära känsla. Läs mer om projektet på sidan Gatuarbeten på Friluftsvägen och Industrigatan.

Grävarbete på Per Nils väg vecka 43

Med start vecka 43 kommer vi att börja gräva för att ansluta det nya vatten- och avloppsnätet på Maglehill till det befintliga på Per Nils väg. Det kommer därför att bli en stor grop i Per Nils väg, medan arbetet pågår. Trafiken kommer att ledas om i närheten och om allt går som planerat behöver Per Nils väg inte stängas av för genomfart.

Väg 23 mellan Rolsberga och Gamla Bo asfalteras

Trafikverket har via sin asfaltentreprenör NCC meddelat kommunen att asfaltering ska ske av väg 23 mellan Rolsberga och Gamla Bo. Frågor hänvisas till Trafikverket eller NCC.

Ny gång- och cykelväg utmed Sätoftavägen

Höörs kommun har under sommaren 2021 byggt en ny gång- och cykelväg utmed Sätoftavägen. Den 250 meter långa gång- och cykelvägen börjar i korsningen Sätoftavägen-Sövrödsvägen och sträcker sig till kommungränsen mot Hörby. Där tar ytterligare cirka 70 meter ny gång- och cykelväg vid i Hörby kommun och ansluter mot Röingevägen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.