Om webbplatsens tillgänglighet

Höörs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats och strävar efter att den ska vara tillgänglig i enlighet med webbdirektivet 2018. Den här sida beskriver hur hoor.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Tillgänglighetsarbetet på vår webbplats är ett ständigt pågående arbete. Både innehållet på hoor.se och teknik som vår webbplats bygger på uppdateras och hanteras löpande så att det med tiden ska möta kraven bättre.

Vi skriver kortfattat och enkelt, strukturerar informationen på ett tydligt sätt, skriver alternativt text för våra bilder och undviker tekniska lösningar som försvårar för dig som besöker vår webbplats. Vi har också byggt webbplatsen så att den ska vara tillgängligt för dig som använder en äldre dator, surfar från en mobiltelefon eller läsplatta eller använder en långsam uppkoppling.

Vår webbplats är för närvarande delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Brister i webbplatsens innehåll

På grund av de brister som beskrivs nedan är den här webbplatsen för närvarande bara delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Dokument på hoor.se

Det är inget krav att dokument som har publicerats innan den 23 september 2018 ska vara tillgänglighetsanpassade före publicering. Du som vill ta del av äldre dokument kan kontakta kommun@hoor.se eller använda kontaktuppgifter på respektive sida för att få dokument skickade till dig i ett tillgängligt format.

Dokument som publiceras på hoor.se efter den 23 september 2018 är delvis tillgänglighetsanpassade. Vi arbetar löpande med att se över vårt innehåll och anpassa dokument innan de publiceras. Hittar du ett dokument som du inte kan läsa meddela oss gärna genom att mejla till kommun@hoor.se eller använd dig av formulär på denna sidan.

Webbsändningar av kommunfullmäktige

Höörs kommun direktsänder webb-tv från regionfullmäktiges alla sammanträden. Sändningarna sparas i systemet för webb-tv vilket innebär användare kan ta del av sändningar i efterhand. Enligt lagen tillgänglighet till digital offentlig service ska webbsändningar som sparas längre än 14 dagar textas och syntolkas inom 14 dagar från och med den 23 september 2020. Våra webbsändningar textas i realtid.

Att syntolka våra filmer är oskälig betungade för vår verksamhet. Vi har i dagsläget ingen praktisk lösning på hur vi ska hantera det omfattande arbete som syntolkning av sparade webbsändningar av kommunfullmäktige innebär.

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden publiceras efter varje möte och finns att ta del av på vår webbplats, hoor.se.

Film på hoor.se och våra sociala medier

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service säger att film som publiceras på vår webbplats och sociala medier ska textas och syntolkas. Filmer som läggs ut på Höörs kommuns webbplats och sociala medier ska textas.

Att syntolka våra filmer är oskälig betungade för vår verksamhet. Vi har i dagsläget ingen praktisk lösning på hur vi ska hantera det omfattande arbete som syntolkning av sparade webbsändningar av kommunfullmäktige innebär. Kontakta kommun@hoor.se om du behöver hjälp med att ta del av innehåll i våra filmer.

Webbplatsens tekniska brister

En av riktlinjerna i webbdirektivet är att kontrast mellan text och bakgrund ska vara så stor att texten ska vara läsbar för personer med nedsatt synförmåga. Hoor.se uppfyller inte de krav på kontrast på en webbplats. Vi har löpande dialog med utvecklare och arbetar för att lösa bristen.

Användare som har svårt att ta del av innehållet på grund av bristen i kontrast kan använda sig av inställningar i webbläsare för att besöka vår webbsida i högkontrastläge. Vissa webbläsare, som till exempel Google Chrome kräver att man installerar tillägg till webbläsare för att besöka webbsidor i högkontrastläge.

Hoor.se har även vissa tekniska brister som gör att det kan vara svårt för personer som använder sig av skärmläsare att hoppa mellan innehåll.

Tillgänglighetsarbetet på vår webbplats är ett ständigt pågående arbete. Både innehållet på hoor.se och teknik som vår webbplats bygger på uppdateras och hanteras löpande så att det med tiden ska möta kraven bättre.

Integrerade system till webbplatsen

Höörs kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för system som är integrerade till hoor.se.

Det är ett långsiktigt arbete att tillgänglighetsanpassa system med kopplingar till hoor.se Vi kommer att ställa krav på framtida upphandlingar för att påverka våra leverantörer att leverera lösningar som är tillgänglighetsanpassade.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från hoor.se i annan format kan du kontakta oss. Svarstiden är normalt 48 timmar, vi svarar endast vardagar mellan klockan 8.00 och 16.30. Du kontaktar oss genom att:

  • mejla till kommun@hoor.se
  • ringa till kommunens Medborgarcenter på 0413 – 280 00
  • fylla i formulär längre ner på denna sidan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formulär nedan, så att vi får veta om att problemet finns.

Om du inte kan ta del av informationen på vår webbplats

Hantering av personuppgifter

För att kunna hantera din meddelande om tillgänglighet på vår webbplats hoor.se behöver vi registrera och behandla de personuppgifter du lämnat. De personuppgifter du lämnar i fälten ”Förnamn”, ”Efternamn” och ”E-post” lagras i en databas. Det meddelande som du skickar till oss under fältet ”Vilka synpunkter har du gällande tillgänglighet för denna webbplats” är en allmän handling och kan koma att diarieföras. De personuppgifter du lämnar i fältet ”Förnamn”, ”Efternamn” och ”E-postadress” lagras tillfälligt i en databas och raderas så snart vi har besvarat ditt meddelande.

Personuppgiftsansvarig nämnd är kommunstyrelsen.

Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter kan du alltid kontakta vårt dataskyddsombud; dataskyddsombud@hoor.se. Läs mer om Hantering av personuppgifter.

Hur har vi testat webbplatsen

Höörs kommun har testat tillgängligheten på webbplatsen genom en självskattning och test med olika digitala verktyg.

  • Vår webbplats hoor.se publicerades 2016.
  • Test av webbplatsens tillgänglighet gjordes i augusti och september 2020.
  • Denna tillgänglighetsredogörelse publicerades den 22 september 2020.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.