Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Om webbplatsernas tillgänglighet

Höörs kommun står bakom flera webbplatser. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbplatser och strävar efter att de ska vara tillgängliga i enlighet med webbdirektivet 2018.

Den här sida beskriver hur våra webbplatser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Lista över tillgänglighetsredogörelser för Höörs kommuns webbplatser och appar

Höörs kommuns webbsida, intranät och chefsportalen

Hur tillgänglig är webbplatsen och intranätet?

Tillgänglighetsarbetet på våra webbplatser är ett ständigt pågående arbete. Innehållet på både hoor.se och vårt intranät och tekniken som webbplatserna bygger på uppdateras och hanteras löpande så att det med tiden ska möta kraven bättre.

Vi skriver kortfattat och enkelt, strukturerar informationen på ett tydligt sätt, skriver så kallade alternativtexter för våra bilder och undviker tekniska lösningar som försvårar för dig som besöker vår webbplats. Vi har också byggt webbplatsen så att den ska vara tillgängligt för dig som använder en äldre dator, surfar från en mobiltelefon eller läsplatta eller använder en långsam uppkoppling.

Vår webbplats och intranät är för närvarande delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Brister i innehållet

På grund av de brister som beskrivs nedan är den här webbplatsen för närvarande bara delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Dokument på vår hemsida och intranät

Det är inget krav att dokument som har publicerats innan den 23 september 2018 ska vara tillgänglighetsanpassade före publicering. Du som vill ta del av äldre dokument kan kontakta kommun@hoor.se eller använda kontaktuppgifter på respektive sida för att få dokument skickade till dig i ett tillgängligt format.
Dokument som publiceras på hoor.se efter den 23 september 2018 är delvis tillgänglighetsanpassade. Vi arbetar löpande med att se över vårt innehåll och anpassa dokument innan de publiceras. Hittar du ett dokument som du inte kan läsa meddela oss gärna genom att mejla till kommun@hoor.se eller använd dig av formuläret på denna sidan.

Webbsändningar av kommunfullmäktige

Höörs kommun direktsänder webb-tv från regionfullmäktiges alla sammanträden. Sändningarna sparas i systemet för webb-tv vilket innebär användare kan ta del av sändningar i efterhand. Enligt lagen tillgänglighet till digital offentlig service ska webbsändningar som publiceras i efterhand textas och syntolkas. Våra webbsändningar textas i efterhand. Att syntolka våra filmer är oskälig betungade för vår kommun. Vi har i dagsläget ingen praktisk lösning på hur vi ska hantera det omfattande arbete som syntolkning av sparade webbsändningar av kommunfullmäktige innebär.

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden publiceras efter varje möte och finns att ta del av på vår webbplats, hoor.se.

Film på vår hemsida, intranät och våra sociala medier

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service säger att film som publiceras på vår webbplats och sociala medier ska textas och syntolkas. Filmer som läggs ut på Höörs kommuns webbplats och sociala medier textas innan publikation. Att syntolka våra filmer är oskälig betungade för vår verksamhet. Vi har i dagsläget ingen praktisk lösning på hur vi ska hantera det omfattande arbete som syntolkning av sparade webbsändningar av kommunfullmäktige innebär. Kontakta kommun@hoor.se om du behöver hjälp med att ta del av innehåll i våra filmer.

Webbplatsernas tekniska brister

En av riktlinjerna i webbdirektivet är att kontrast mellan text och bakgrund ska vara så stor att texten ska vara läsbar för personer med nedsatt synförmåga. Hoor.se uppfyller inte fullt ut de krav på kontrast på en webbplats. Vi har löpande dialog med utvecklare och arbetar för att lösa brister. Användare som har svårt att ta del av innehållet på grund av bristen i kontrast kan använda sig av inställningar i webbläsare för att besöka vår webbsida i högkontrastläge. Vissa webbläsare, som till exempel Google Chrome kräver att man installerar tillägg till webbläsare för att besöka webbsidor i högkontrastläge.

Hoor.se och vårt intranät har även vissa tekniska brister som gör att det kan vara svårt för personer som använder sig av skärmläsare att hoppa mellan innehåll.
Tillgänglighetsarbetet på vår webbplats är ett ständigt pågående arbete. Både innehållet på hoor.se och teknik som vår webbplats bygger på uppdateras och hanteras löpande så att det med tiden ska möta kraven bättre.

Integrerade system till webbplatsen

Höörs kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för system som är integrerade till hoor.se.
Det är ett långsiktigt arbete att tillgänglighetsanpassa system med kopplingar till hoor.se Vi kommer att ställa krav på framtida upphandlingar för att påverka våra leverantörer att leverera lösningar som är tillgänglighetsanpassade.

Tillgänglighet för etjanst.hoor.se

Webbplats: etjanst.hoor.se

Höörs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur https://etjanst.hoor.se/ uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från https://etjanst.hoor.se/ som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Använd kontaktformuläret längst ner på sidan för att meddela oss, skicka e-post eller ringa.

Svarstiden är normalt 48 timmar, vi svarar endast vardagar mellan klockan 8.00 och 16.30.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Vår ambition är att arbeta löpande med att förbättra tillgängligheten tillsammans med tjänsteleverantören.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Allmänna brister

Följande allmänna brister finns på https://etjanst.hoor.se/:

 • Sidorna saknar rubrik och korrekt rubrikstruktur.
 • Användaren förvarnas inte alltid om att en länk öppnas i ett nytt fönster/flik.
 • Sidan saknar
 • Sidan saknar
  -element.
 • Sidan saknar en utpekad sökfunktion.
 • Sidan har ett fel i html-koden som bryter mot WCAG.
 • Sidan har ett flertal fel i html-koden utöver WCAG.
 • Sidan har ett flertal formulärobjekt med placeholdertext som inte tycks upprepas någon annanstans.
 • Problem vid användning utan synförmåga.
 • Formulärsobjekt som saknar beskrivning eller har för kort beskrivning.
 • Vissa bilder har inte, eller har en för kort beskrivning, en så kallad alt-text. Det innebär att användare som inte ser bilden inte får en likvärdig beskrivning.
 • Problem vid användning med nedsatt synförmåga.
 • Webbplatsen saknar egna funktioner för uppläsning av text.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

Det förekommer att komponenter har för låg färgkontrast mot intilliggande färger.
Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet
Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.

Senaste bedömningen gjordes den 5 december 2022.
Webbplatsen publicerades den 15 augusti 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 26 augusti 2022.

Tillgänglighet för googlesajter

Höörs kommuns står bakom sajter som görs i Google Sites på domänen eduhoor.se. Målgruppen för innehållet är oftast internt och vänder sig till personal. Endast en sajt är riktad mot elever. Vi vill att sajterna ska vara lättillgängliga i den digitala miljö som personal och elever arbetar i vardagligen där personerna är vana att navigera.

Personerna som skapar dessa sidor är få och arbetar likartat vilket gör att vi anser att vi kan ha en generell tillgänglighetsredogörelse för alla sajter.

Det här sidan beskriver hur googlesajterna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är googlesajter på eduhoor.se?

Webbplatser på Google Sites inom domänen eduhoor.se är till största del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. (Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.)

Du som inte kan använda delar av webbplatsen och vill lämna synpunkt på tillgängligheten

Om du behöver innehåll från en googlesajt inom eduhoor.se-domänen eller vill lämna synpunkt på webbplatsens tillgänglighet, kan du meddela oss genom mejla, ringa eller fylla i formulär längre ner på sidan. Svarstiden är normalt 48 timmar och vi svarar måndag – fredag 8-16.30.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ. [WCAG 1.1.1 (A)]
 • Information och relationer otydliga i en del fall. [WCAG 1.3.1]
 • Vissa länkar ger inte tillräckligt med information för att användaren ska förstå vart länken leder [WCAG 2.1]
 • Vissa länkar har inte alternativ text [WCAG 2.4.4, WCAG 4.1.2]
 • På vissa ställen finns element med samma ID och som inte innehåller dubbla attributangivelser [WCAG 4.1.1]

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Syfte med inmatningsfält är inte angivet. [WCAG 1.3.5 (AA)]

Problem vid användning med nedsatt hörsel

Det finns inga textalternativ för vissa av publicerade film- och ljudklipp. [WCAG 1.1.1 (A)]

Så här arbetar vi med tillgänglighet på googlesajter

Vi arbetar löpande med att förbättra tillgängligheten på Höörs kommuns googlesajter. Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för innehåll på våra googlesajter. Anledningen till det är att vi inom organisationen och sett till olika målgrupper prioriterar att uppfylla lagkraven på externa webbplatser. Målgruppen för våra googlesajter upplevs ej tillräckligt stor för att vi ska kunna prioritera denna arbetsuppgiften i nuläget.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning och tagit hjälp av webbresursen https://ace.useit.se/index.php. Senaste bedömningen gjordes den 29 november 2022.

Appar som används av Höörs kommun

Tillgänglighetsredogörelse för appar

Som personal, elev och medborgare i Höörs kommun finns det ett antal appar som olika kategorier av personer kan behöva använda. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra appar. Det här stycket beskriver hur apparna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Vi strävar efter att apparna ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Den här informationen gäller apparna Infomentor, Biblio och ungdomsappen.

För apparna Infomentor och Biblio finns dessutom ett tillgänglighetsredogörelse att ta del av på:

Du som inte kan ta del av innehållet och vill lämna synpunkt på tillgänglighet i en app

Om du behöver innehåll från en googlesajt inom eduhoor.se-domänen eller vill lämna synpunkt på webbplatsens tillgänglighet, kan du meddela oss genom mejla, ringa eller fylla i formulär längre ner på sidan. Svarstiden är normalt 48 timmar och vi svarar måndag – fredag 8-16.30.

Teknisk information om appars tillgänglighet

Appar som personal och medborgare behöver för kommunal service är inte helt förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns vissa brister i koden som gör att innehållet inte är tillgänglig fullt ut.

Så här arbetar Höörs kommun för tillgänglighet i appar

Höörs kommun äger inte system som apparna är byggda i. Det gör det svårt för oss att åtgärda alla brister. Vi har löpande dialog och samverkar med leverantörer av befintliga appar. Krav på tillgänglighet ställs vid upphandling av nya appar.

Så här har vi testat apparna

Vi har gjort en självskattning av respektive app. Ny bedömning görs under 2023. Senaste bedömningen gjordes den 29 november 2022.

Webbplatsen framtidslage.se

Höörs kommun står bakom webbplatsen framtidslage.se. Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi känner till följande brister:

 • Länkar: Vissa länkar har ej tillräckligt beskrivande länktext.
 • HTML: Det finns vissa valideringsfel i html-koden.
 • Formulär: Formulärsobjekt som saknar beskrivning. Beskrivningen av formulärsobjektet är inte inlagd på ett bra sätt.

Tidpunkt för rättning av brister

Vissa ovanstående brister kommer att rättats till löpande under 2023 och andra vid ny upphandling av webbplats.

Test av webbplats

Vi har gjort en självskattning av webbplatsen. Ny bedömning görs under 2023. Senaste bedömningen gjordes den 29 november 2022.

Kanal med inspelningar från kommunfullmäktige

Höörs kommun står bakom webbplatsen https://hoor.okv.se/. Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi känner till följande brister:

 • Länkar: Vissa länkar har ej tillräckligt beskrivande länktext.
 • HTML: Det finns vissa valideringsfel i html-koden.

Tidpunkt för rättning av brister

Vissa ovanstående brister kommer att rättats till löpande under 2023 och andra vid ny upphandling av webbplats.

Test av webbplats

Vi har gjort en självskattning av webbplatsen. Ny bedömning görs under 2023. Senaste bedömningen gjordes den 29 november 2022.

Kommunens digitala anslagstavla, sammanträdesportal och ledamotspublicering

Kommunen har identifierat att det finns kända begränsningar avseende tillgänglighet i aktuell version av tjänsterna som kommunen använder. Begränsningarna är av både teknisk och visuell karaktär. Det gör att det kan finnas brister i funktionalitet för att fullt ut stödja hjälpmedel så som till exempel skärmläsare.

Visuellt kan det finnas begränsningar i kontrast och teckensnitt för vissa rubriker och löpande text. Det kan också saknas alternativ text för att beskriva vissa bilder och figurer. Begränsningarna kan variera beroende på enhet (till exempel dator, surfplatta eller mobiltelefon). Kommunen har planerat in uppdatering av tjänsterna för att tillgodose tillgänglighetskraven under 2023.

Anslagstavla

Sammanträdesportalen 

Ledamotspublicering (kontakta politiker)

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatser?

Om du behöver information från hoor.se i annan format kan du kontakta oss. Svarstiden är normalt 48 timmar, vi svarar endast vardagar mellan klockan 8.00 och 16.30. Du kontaktar oss genom att:

 • mejla till kommun@hoor.se
 • ringa till kommunens Medborgarcenter på 0413 – 280 00
 • fylla i formulär längre ner på denna sidan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formulär nedan, så att vi får veta om att problemet finns.

Om du inte kan ta del av informationen på vår webbplats

Hantering av personuppgifter

För att kunna hantera din meddelande om tillgänglighet på vår webbplats hoor.se behöver vi registrera och behandla de personuppgifter du lämnat. De personuppgifter du lämnar i fälten ”Förnamn”, ”Efternamn” och ”E-post” lagras i en databas. Det meddelande som du skickar till oss under fältet ”Vilka synpunkter har du gällande tillgänglighet för denna webbplats” är en allmän handling och kan koma att diarieföras. De personuppgifter du lämnar i fältet ”Förnamn”, ”Efternamn” och ”E-postadress” lagras tillfälligt i en databas och raderas så snart vi har besvarat ditt meddelande.

Personuppgiftsansvarig nämnd är kommunstyrelsen.

Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter kan du alltid kontakta vårt dataskyddsombud; dataskyddsombud@hoor.se. Läs mer om Hantering av personuppgifter.

Hur har vi testat webbplatsen

Höörs kommun har testat tillgängligheten på webbplatsen genom en självskattning och test med olika digitala verktyg.

 • Vår webbplats hoor.se publicerades 2016.
 • Test av webbplatsens tillgänglighet gjordes i augusti och september 2020. Vi utfört nya tester webbplatserna i december 2022.
 • Denna tillgänglighetsredogörelse publicerades den 22 september 2020. Den har redigeras i december 2022.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.