Sökresultat

14 träffar på "politik" inom Hoor.se

 • Vem bestämmer i kommunen? - lättläst

  De som bestämmer i kommunen kallas politiker. De kommer från olika politiska partier....

 • Kontakta politiker

  Kommunfullmäktige väljer i sin tur förtroendevalda politiker till styrelser, nämnder, råd och kommunala...

 • Kommunens organisation

  övergripan… Nämnder Nämnderna är utsedda av kommunfullmäktige och består av folkvalda politiker...

 • Politik och demokrati

  De flesta politiker i Höör är fritidspolitiker som har timarvode för den tid de tillbringar i sammanträde...

 • Kommun och politik

  Val 2018 Så här röstade Höör. Se valresultatet för Höörs kommun i kommunvalet, landstingsvalet och… Sammanträdesportal I sammanträdesportalen hittar du kallelser, handlingar och protokoll från möten i de ol… Möten, kallelser och protokoll Kallelser och handlingar till olika sammanträden publiceras samtidigt som de skickas u… Anslagstavla Välkommen till Höörs kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du […]

 • Kommunen

  Om du söker information om kommunen så rekommenderar vi att gå till den här sidan: Kommun och politik...

 • Hur går det till att fatta beslut?

  Ordföranden, sekreteraren och två politiker som närvarade vid mötet intygar att protokollet stämmer genom...

 • Förvaltningsorganisation

  Förvaltningsorganisationen består av anställda som utför det dagliga arbetet och verkställer de beslut som politikerna...

 • Nordisk konferens i familjerådslag

  Konferensens syfte är att samla forskare, praktiker, politiker och andra intresserade för att utbyta...

 • Så kan du påverka

  Oftast ordnas under samråd och granskningstiden också möten där kommunens ansvariga politiker och tjänstepersoner...

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.