Röjning vid Vaxsjön och Frostavallen

Just nu håller vi på att röja kring Vaxsjöslingan, vid Vaxsjöns badplats och pulkabackarna vid Frostavallen. Det kan bli lite stök så Håll gärna lite avstånd till våra medarbetare.

Saneringen på Barkvägen fortsätter från 28 november

Från måndag den 28 november kommer saneringsarbetet som påverkar framkomligheten längs Barkvägen gå in i en ny fas.

Från måndag den 28 november kommer vi att riva det tält som täckt det utgrävda området. Dagen efter, på tisdagen den 29 november och ett par dagar framåt, fortsätter arbetet med att schakta bort markmaterial. Fordon, som används vid arbetet, kommer att stå på vägen vilket medför viss begränsning i framkomligheten.

Butikerna i området, i anslutning till arbetet, är öppna som vanligt.

Arbetet har pågått sedan slutet av augusti har kommunen sanerat marken efter lastbilsbranden där stora mängder bekämpningsmedel släpptes ut i marken.

Ringsjövägen fortsatt avstängd vid Gamla torg i Höör

Ringsjövägen kommer fortsatt att vara avstängd fram till den 2 december från cirkulationsplatsen till Lovisagatan.

Sedan i början av november har det utförts arbete med fjärrvärmerör på Ringsjövägen. Arbetet beräknas vara klar den 2 december.

Bilden visar var vägen är avstängd och var arbetet utförs. Klicka på bilden för att se den större.

Maglasätevägen avstängd 12 oktober-23 november

Från den 12 oktober till 23 november kommer delar av Maglasätevägen vara avstängd för motortrafik. Arbetet görs för att skapa ett säkrare och mer hållbart VA-system.

Mittskåne Vatten genomför just nu en nybyggnation av nya VA-ledningar. I samband med detta utförs även en del förnyelse av befintliga VA-ledningar och befintlig pumpstation längs sträckan. Projektets sträckning är cirka 6 kilometer lång och utförs bland annat på grund av att Höörs kommun växer i kombination med att skapa ett säkrare och mer hållbart VA-system.

Boende och räddningstjänst kommer fram

Boende längs med den avstängda sträckan ska kunna komma fram till sina fastigheter och räddningstjänstens fordon kan komma förbi avspärrningar vid behov. Övrig trafik leds om.

Mittskåne Vatten och den upphandlade entreprenören, FASAB, kommer att göra vad som är möjligt för att minimera olägenheten för boende längs med den berörda sträckan. Under arbetet kommer även mindre avbrott ske när det gäller vattenförsörjningen.

Arbete i två etapper

Arbetet, som förväntas pågå i 6–8 veckor, utförs i två etapper för att minska påverkan för de boende. Under den första etappen kommer Maglasätevägen vara avstängd från Åkersbergsgatan fram till Munkarpsvägen. Under arbetets andra etapp är Maglasätevägen avstängd i höjd med Munkarpsvägen fram till Per Nils väg.

Kartbild över de berörda områdena.

Gul markering visar sträckan som är avstängd under etapp 1. Blå markering visar sträckan som är avstängd under etapp 2. Klicka på bilden för att se den större.

Stängda Busshållplatser för busslinje 448

Skånetrafiken har stängt hållplatserna Höör Munkarpsvägen (läge A och B) och Höör Yxnaholma (läge A och B).

Resenärer från hållplats Höör Munkarpsvägen hänvisas till hållplats Höörs station. Resenärer från hållplats Höör Yxnaholma hänvisas till hållplats Maglasäte.

Du hittar mer information genom att söka resa på Skånetrafikens webbplats eller i Skånetrafikens app.

Förbättrad belysning längs gång- och cykelväg i Fogaröd

Vi kommer att sätta upp fler lampor och uppdatera belysningen längs gång- och cykelvägen sydväst om Fogdarödsområdet. Arbetet påbörjas den 10 oktober och beräknas vara klart den 21 oktober.

Arbetsfordon kommer att uppehålla sig på gång- och cykelvägen under denna period. Håll avstånd och iaktta skyltning och eventuell omledning av trafiken på gång- och cykelvägen.

Kartbild med den berörda sträckan av gång och- cykelvägen markerad.

Den blå markeringen visar den sträcka av gång- och cykelvägen som berörs av arbetet. Klicka på bilden för att se den större.

Fogdarödsslingan stängd under dagtid från 13 september

Skogen kring Fogdarödsslingan ska gallras vilket påverkar framkomligheten på slingan under dagtid när arbetet pågår.

Arbetet startar tisdagen den 13 september och kommer att hålla på under några veckor.

Stora maskiner kommer att arbeta i området och det kommer att fällas stora träd, håll därför behörigt avstånd på minst 50 meter.

Del av Fogdarödsslingan stängs av under dagtid

Motionsslingan som löper genom området kommer, till viss del, att stängas under dagtid då gallringsarbetet pågår.

Timmer kommer att läggas upp på flera ställen och eftersom risken finns att stockarna kan komma i rullning, bör du inte klättra på dem.

Gallringen, av gran och tall i området, görs för att gynna de större träden och öka kvalitén på den framtida skogen.

Vi hoppas att ni kan ha överseende med dessa störningar och att ni tar hänsyn och lämnar plats åt dom som jobbar i skogen, säger Markägaren och skogsförvaltaren Mats Persson.

Kartbild som visar fogdarodsslingans sträckning och var den är avstängd.

Fogdarödsslingan är markerad med blått och det vita området markerar det avstängda partiet. De gröna markeringarna visar övriga områden där skog ska gallras. Klicka på bilden för att förstora.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.