Journummer

Här hittar du telefonnummer och journummer som kan användas utanför kontorstid.

Hemtjänsten

Medborgartelefon dag (06.45-21.30) : 0413 – 284 49, 0413 – 284 51
Medborgartelefon natt (21.30-06.45) : 0768-56 27 33

Anmäla fel på kommunalt vatten och avlopp

Kontorstid: 0413 – 286 00
Övrig tid: 0413 – 210 05

Det kommunala vatten- och avloppsnätet sköts av Mittskåne Vatten, ett samarbete mellan Höör och Hörby kommuner. Mittskåne Vatten har en egen hemsida där du hittar mer information: www.mittskanevatten.se

Räddningstjänsten

Kontorstid: 0413 – 282 20
Inte bråttom, utanför kontorstid: 0706 – 57 95 09
Bråttom, akut situation: 112

Polis

Inte bråttom: 114 14
Bråttom, akut situation: 112

SOS Alarm

Vid akuta situationer, fara för liv.
Telefon: 112

Övriga telefonnummer

Information om olyckor och kriser: 113 13
Sjukvårdsrådgivningen: 1177

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.