Kontaktuppgifter till verksamheter och nämnder

Kommundirektören är kommunens högste tjänsteman, med ett övergripande ansvar för all verksamhet. Under kommundirektören finns sektorschefer och ledningen för kommunledningskansli och Räddningstjänst.  Du kan även skicka e-post direkt till de olika politiska nämnderna.

Om du är osäker på vem du ska kontakta, ring 0413-280 00, så får du hjälp av våra kommunvägledare.

Kommundirektör

Michael Andersson, 0413 – 281 60, michael.andersson@hoor.se

Kommunstyrelsen

E-post till Kommunstyrelsen: kommun@hoor.se

Barn- och utbildningssektor

Lisbeth Bonthron, Barn- och utbildningschef, 0413 – 282 50, lisbeth.bonthron@hoor.se
Cecilia Palmqvist, Biträdande Barn- och utbildningschef, 0413 – 283 50, cecilia.palmqvist@hoor.se
E-post till Barn- och utbildningsnämnden: barn-utbildningsnamnd@hoor.se

Social sektor

Monica Dahl, Socialchef, 0413 – 283 40, monica.dahl@hoor.se
Ewa Näslund, Biträdande socialchef, 0413 – 284 12, ewa.naslund@hoor.se
E-post till Socialnämnden: socialnamnd@hoor.se

Kultur- och fritidssektor

Freddy Friberg, Kultur- och fritidschef, 0413 – 281 50, freddy.friberg@hoor.se
Hilda Knafve, arbetsledare, 0413 – 281 58, hilda.knafve@hoor.se
E-post till Kultur- och fritidsnämnden: kulturofritid@hoor.se

Miljö- och byggmyndigheten

Rolf Englesson, Miljö- och byggmyndighetschef, 0413 – 281 80, rolf.englesson@hoor.se
E-post till Miljö- och byggnadsnämnden: miljo-byggnadsnamnd@hoor.se

Samhällsbyggnadssektor

Rolf Carlsson, Samhällsbyggnadschef, 0413 – 284 80, rolf.carlsson@hoor.se
E-post till Tekniska nämnden: tekniskanmnden@hoor.se

Räddningstjänsten

Lars Nilsson, Räddningschef, 0413 – 282 16, lars.nilsson@hoor.se

Kommunledningskansli

Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, 0413 – 281 63, gunilla.skog@hoor.se
Lars-Johan Rosvall, Ekonomichef, 0413 – 281 25, lars.johan.rosvall@hoor.se
Camilla Lindhe, Personalchef, 0413 – 281 88, camilla.lindhe@hoor.se
Peter Wollin, Utvecklingschef, 0413 – 281 62, peter.wollin@hoor.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.