Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Kontaktuppgifter till verksamheter och nämnder

Om du är osäker på vem du ska kontakta, ring 0413-280 00, så får du hjälp av våra kommunvägledare i kommunens Medborgarcenter. De lotsar dig vidare till rätt person.

Kommundirektören är kommunens högste tjänsteperson, med ett övergripande ansvar för all verksamhet. Under kommundirektören finns sektorschefer och chefer för kommunledningskansli och Räddningstjänst. Du kan även skicka e-post direkt till de olika politiska nämnderna.

Kommundirektör

Michael Andersson, 0413 – 281 60, michael.andersson@hoor.se

Biträdande kommundirektör

Camilla Lindhe, 0413 – 281 88, camilla.lindhe@hoor.se

Kommunstyrelsen

E-post till Kommunstyrelsen: kommun@hoor.se
Denna adress är även kommunens officiella e-postlåda, som du kan använda för att skicka e-post till “kommunen”, oavsett ärende.

Barn- och utbildningssektor

Lisbeth Bonthron, Barn- och utbildningschef, 0413 – 282 50, lisbeth.bonthron@hoor.se
Cecilia Palmqvist, Biträdande Barn- och utbildningschef, 0413 – 283 50, cecilia.palmqvist@hoor.se
E-post till Barn- och utbildningsnämnden: barn-utbildningsnamnd@hoor.se

Social sektor

Ewa Näslund, Socialchef, 0413 – 284 12, ewa.naslund@hoor.se
Annika Mellberg, Biträdande socialchef, 0413 – 288 50, annika.mellberg@hoor.se
E-post till Socialnämnden: socialnamnd@hoor.se

Kultur- och fritidssektor

Christer de la Motte, tf Kultur- och fritidschef, 0413 – 281 50, christer.delamotte@hoor.se
E-post till Kultur- och fritidsnämnden: kulturofritid@hoor.se

Miljö- och byggmyndigheten

Håkan Bergknut, t.f. Miljö- och byggmyndighetschef, 0413 – 281 80, hakan.bergknut@hoor.se
E-post till Miljö- och byggnadsnämnden: miljo-byggnadsnamnd@hoor.se

Samhällsbyggnadssektor

Rolf Carlsson, Samhällsbyggnadschef, 0413 – 284 80, rolf.carlsson@hoor.se
E-post till Tekniska nämnden: teknisk.namnd@hoor.se

Räddningstjänsten

Joakim Ilmrud, tillförordnad Räddningschef, 0413 – 282 26, joakim.ilmrud@hoor.se

Kommunledningskansli

Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, 0413 – 281 63, gunilla.skog@hoor.se
Linda Andersson, Ekonomichef, 0413 – 281 19, linda.andersson@hoor.se
Camilla Lindhe, Personalchef och biträdande kommundirektör, 0413 – 281 88, camilla.lindhe@hoor.se
Peter Wollin, Näringslivschef, 0413 – 281 62, peter.wollin@hoor.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.