Kontaktuppgifter till verksamheter och nämnder

Om du är osäker på vem du ska kontakta, ring 0413-280 00, så får du hjälp av våra kommunvägledare i kommunens Medborgarcenter. De lotsar dig vidare till rätt person.

Kommundirektören är kommunens högste tjänsteperson, med ett övergripande ansvar för all verksamhet. Under kommundirektören finns sektorschefer och chefer för kommunledningskansli och räddningstjänst. Du kan även skicka e-post direkt till de olika politiska nämnderna.

Kommundirektör

Camilla Lindhe, 0413 – 281 88, camilla.lindhe@hoor.se

Kommunstyrelsen

E-post till kommunstyrelsen: kommun@hoor.se
Denna adress är även kommunens officiella e-postlåda, som du kan använda för att skicka e-post till ”kommunen”, oavsett ärende.

Barn- och utbildningssektor

Marie Nilsson, utbildningschef, 0413 – 282 50, marie.nilsson@hoor.se
Helena Larson, biträdande utbildningschef, 0413 – 283 50, helena.larson@hoor.se
E-post till barn- och utbildningsnämnden: barn-utbildningsnamnd@hoor.se

Vård och omsorg

Jenny Smedberg, vård- och omsorgschef, 0413 – 284 12, jenny.smedberg@hoor.se
E-post till socialnämnden: socialnamnd@hoor.se

Sektorn för kultur, arbete och folkhälsa

Catharina Pålsson, sektorschef, 0413 – 283 00, catharina.palsson@hoor.se
E-post till Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa: kaf@hoor.se

Tillstånd- och tillsynsmyndigheten

Rolf Carlsson, Chef över byggverksamheten, 0413 – 284 80, rolf.carlsson@hoor.se
Natasa Curic, Chef över miljö- livsmedels- och hälsoskyddsområdet, 0413 – 281 85, natasa.curic@hoor.se
E-post till Tillstånd- och tillsynsnämnden: tillstands-tillsynsnamnd@hoor.se

Samhällsbyggnadssektor

Rolf Carlsson, Samhällsbyggnadschef, 0413 – 284 80, rolf.carlsson@hoor.se
E-post till Samhällsbyggnadssektorn: samhallsbyggnad@hoor.se

Räddningstjänsten Skånemitt

Per Björkman, Räddningschef, 0413 – 282 16, per.bjorkman@hoor.se
E-post till Räddningstjänsten Skånemitt: rtjskanemitt@hoor.se

Kommunledningskansli

Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, 0413 – 281 63, gunilla.skog@hoor.se
Linda Andersson, Ekonomichef, 0413 – 281 19, linda.andersson@hoor.se
Margareta Gabrielson, Personalchef, 0413 – 281 88, margareta.gabrielson@hoor.se
Peter Wollin, Näringslivschef, 0413 – 281 62, peter.wollin@hoor.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.