Kommunen nås inte på telefon måndag eftermiddag

Du kan inte nå kommunen på telefon från måndag den 6 april klockan 14.30 fram till tisdag morgon den 7 april på grund av en akut teknisk åtgärd. Det kan även förekomma ett visst uppstartsproblem av telefonin tisdag morgon.

Vårt huvudnummer, 0413-280 00, påverkas och kan inte ta emot samtal. Det går heller inte att ringa 0413-28xxx-nummer till någon av kommunens medarbetare. Om ditt ärende inte kan vänta, kan du skicka e-post till kommun@hoor.se.

Bygga, bo och miljö – lättläst

Många tycker att det är bra att bo i vår kommun. Det finns bra bostäder. Det är nära till naturen. Och det är lätt att åka tåg.

Kommunen har bland annat ansvar för:

  • var man får bygga hus,
  • att bygga cykelbanor och gator,
  • att sköta gator och parker,
  • att gatlamporna fungerar,
  • att avloppen fungerar,
  • att alla människor har rent vatten.

Kommunen har också ansvar för sophämtning.
Den sköts av Merab.
Merab är ett bolag som sköter sophämtning i kommunerna Höör, Hörby och Eslöv.

Kommunen ska också kontrollera att:

  • inga farliga, förbjudna ämnen säljs i affären,
  • inga farliga ämnen släpps ut i naturen,
  • maten på restauranger är ofarlig att äta,
  • och många fler saker.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.