Bygga, bo och miljö – lättläst

Många tycker att det är bra att bo i vår kommun. Det finns bra bostäder. Det är nära till naturen. Och det är lätt att åka tåg.

Kommunen har bland annat ansvar för:

  • var man får bygga hus,
  • att bygga cykelbanor och gator,
  • att sköta gator och parker,
  • att gatlamporna fungerar,
  • att avloppen fungerar,
  • att alla människor har rent vatten.

Kommunen har också ansvar för sophämtning.
Den sköts av Merab.
Merab är ett bolag som sköter sophämtning i kommunerna Höör, Hörby och Eslöv.

Kommunen ska också kontrollera att:

  • inga farliga, förbjudna ämnen säljs i affären,
  • inga farliga ämnen släpps ut i naturen,
  • maten på restauranger är ofarlig att äta,
  • och många fler saker.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.