Vem bestämmer i kommunen? – lättläst

De som bestämmer i kommunen kallas politiker. De kommer från olika politiska partier. Vid varje val röstar vi på de olika partierna.

I kommunfullmäktige i Höör
sitter 41 politiker.

Politikerna i kommunfullmäktige
bestämmer bland annat hur mycket
skatt vi ska betala.

Politikerna i kommunfullmäktige träffas
en gång i månaden.
Du är välkommen att
lyssna när de har sitt möte.

I kommunstyrelsen sitter tretton politiker.
Kommunstyrelsen är som kommunens regering
och bestämmer om många olika saker.

Det finns också olika nämnder.
Politikerna i Barn- och utbildningsnämnden
bestämmer om förskolan och skolan.
Politikerna i Tekniska nämnden bestämmer
om gator och parker.

Det finns också en miljö- och byggnadsnämnd,
en socialnämnd och en kultur- och fritidsnämnd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.