Senaste nyheter

 • Viktigt att se över sitt brandskydd under coronakrisen

  I Sverige inträffar varje år cirka 24 000 bostadsbränder och cirka 100 personer dör årligen till följd av dessa. Även om bränder inträffar hos alla grupper i samhället, är äldre och ensamboende överrepresenterade bland de omkomna. Den gemensamma nämnaren är att de har begränsad förmåga att agera vid en brand.

 • Höör Barock Årets Höörsambassadör 2019

  Höör Barock blev Årets Höörsambassadör 2019.  Ensemblen nominerades eftersom den anses vara en god ambassadör och marknadsförare av Höör, och förstärkt den positiva bilden av vår kommun.

 • Kommunfullmäktige sammanträder

  Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 10 juni klockan 19.00, på Älvkullen, Älvgatan 2 i Höör. Fullmäktiges sammanträden är offentliga. I dessa tider ber vi dig att följa sammanträdet via vår webbsändning.

 • 18 av Skånes kommuner agerar tillsammans för fossilbränslefrihet

  18 skånska kommuner samlas just nu kring ett gemensamt mål – att bli fossilbränslefria. I rapporten Tillsammans agerar vi redovisar kommunerna hur det har gått hittills. Flera kommuner har sparat pengar genom sina satsningar på fordonsflotta och resande, andra ligger i planeringsstadiet.

 • Dramatiskt färg- och formtema på årets sommarblommor

  Färger och former på årets sommarblommor i Höör är dramatiska. Rött och mörkt vinrött dominerar med tydliga och kraftfulla blom- och bladformer. Kompositionen är inspirerad av 1920-talets formstarka Art decostil och den så populära tapetgruppen.

 • Tack till alla som hjälpt till att tillverka skyddsutrustning!

  Det rådde stor brist på skyddsmaterial i vården, vissa beställningar gick inte igenom och leveranstiderna var osäkra. Ett flertal kommunanställda och kommunmedborgare satte därför igång med att sy upp skyddsrockar och att tillverka skyddsvisir, på uppdrag av kommunen.

 • Samråd nummer två för järnvägen Hässleholm-Lund

  Under perioden 29 maj-18 juni 2020 genomför projekt Hässleholm-Lund sitt andra samråd under planeringsfasen Lokaliseringsutredning.

 • Camilla Lindhe ny kommundirektör i Höörs kommun

  Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 12 maj 2020 utsett Camilla Lindhe till ny kommundirektör i Höörs kommun. Camilla har under ett antal år arbetat som HR-chef och biträdande kommundirektör.

 • Jeanette Norrman blir ny VD för Höörs Fastighets AB

  – Vi är glada över att välkomna Jeanette Norrman som ny VD för HFAB. Hon har en gedigen bakgrund som projektledarchef inom bygg- och fastighetsområdet och mångårig erfarenhet av ledning och styrning, säger Camilla Källström, styrelseordförande i Höörs Fastighets AB.

 • Miljöpristagare 2020 – Omväxling i Tjörnarp

  Höörs kommun delar varje år ut ett pris för berömvärd insats inom miljöområdet. Insatsen ska leda till en bättre och hållbar miljö genom exempelvis information, undervisning, produktutveckling eller aktivt miljö- och naturvårdsarbete.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.