192 045 kronor har delats ut från stiftelser och fonder

Varje år delar Höörs kommun ut medel ur stiftelser och fonder som förvaltas av kommunen. År 2020 delade vi ut 192 045 kronor.

Stiftelser och fonder som förvaltas av Höörs kommun är donationer som har lämnats i till exempel ett testamente. Varje stiftelse och fond har ändamål och regler som ska följas för att man ska få ta del av utdelningen. Medlen ur stiftelser och fonder får bara delas ut enligt ändamålen som finns för dem.

Det är avkastning från stiftelserna som ligger för grund för den årliga utdelningen av pengar till de sökande. Mängden som delas ut varierar därför från år till år beroende på stiftelsens avkastning och antal beviljade ansökningar.

Vi är tacksamma över de personer som har startat dessa stiftelser och testamenterat sin egendom för ändamålet att hjälpa andra människor. Tack vare dem så har flera personer som verkligen behöver det fått ett bidrag som kommer förbättra deras livsvillkor, säger Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande och tillika ordförande i Bröderna Hammarlunds och Johan Petterssons stiftelser.

Höörs kommun förvaltar en del stiftelser och fonder som har som syfte att hjälpa äldre, sjuka, personer med funktionsnedsättning och pensionärer. I vissa fall går det även söka pengar för en utbildning. För att få pengar från våra stiftelser och fonder måste man vara bosatt i Höörs kommun.

Utdelning för 2020

En kommuninvånare som har sökt och fått medel ur stiftelser och fonder är Pia, som har ansökt och fått utdelning för tandvård.

Jag har dragit mig för att söka medel ur stiftelser och fonder eftersom jag trodde att själva ansökningen skulle vara väldigt krånglig. Det visade sig vara mycket enklare än jag trodde, jag fick ett underlag från min tandläkare som jag skickade in som bilaga och sen beviljades min ansökan, säger Pia.

Ansök om medel ur stiftelser och fonder under hösten

Höörs kommun tar endast emot ansökningar under ansökningsperioden som alltid är på hösten. Är du intresserad av att göra en ansökan? På Höörs kommuns webbsida och Facebook hittar du information om när vi öppnar för höstens ansökningar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.