Senaste nyheter

 • Kommunfullmäktige sammanträder

  Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 28 augusti klockan 19.00, på Älvkullen, Älvgatan 2 i Höör. Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna att närvara.

 • Trygghetsmätning 2019

  För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen och din kommun årligen en trygghetsmätning i den kommun där du bor samt i ett flertal andra kommuner.

 • Anmälan till höstens simskola på Höörs Bad och Sportcentrum

  För att gå i simskola måste du anmäla dig. Platserna till simskolan släpps under vecka 34 och första tillfället i höstens simskola blir vecka 37.

 • Investeringsstöd för laddstationer till elfordon

  Nu finns det två olika investeringsstöd att söka för installation av laddstationer till elfordon. Det ena vänder sig till privatpersoner och det andra för mer publik användning, exempelvis bostadsrättsföreningar och företag.

 • Tillfälliga körvägar för bussar i augusti och september

  Flera busslinjer får både tillfälliga körvägar och hållplatslägen under två månader. Det beror dels på Höörs marknad och dels på att busshållplatser ska tillgänglighetsanpassas.

 • Praktik för bättre förståelse

  Under 2019 är Höörs kommuns kommunalråd Johan Svahnberg ute på praktik i kommunen: – Är man ansvarig för att fatta beslut måste man veta hur besluten påverkar verksamheterna ute på golvet, säger Johan Svahnberg om sitt initiativ. 

 • Innovativt bordsspel populärt i Höörs kommun

  Tovertafel, som det innovativa spelet heter, används nu på demenscentra Björken och inom Daglig verksamhet i Höörs kommun. 

 • Sommarjobbar för att minska tobaksbruket i skånska kommuner

  Under tre veckor i sommar arbetar ett fyrtiotal ungdomar i Skåne med att ta fram egna informationskampanjer för att minska tobaksbruket. Kampanjerna riktas framför allt till yngre ungdomar från mellanstadiet och uppåt. 

 • Kör inte vattenskoter i sjöarna

  Så här i semestertider vill vi påminna om att det inte är tillåtet att köra vattenskoter i Ringsjön eller i våra andra sjöar.

 • Stort projektbidrag för ökad kultur i skolan

  Höörs kommun har fått 445 000 kr från Kulturrådet till ”skapande skola”- insatser från förskola till och med årskurs 9.  95 100 kr av detta bidrag går till förskolan. 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.