Eldningsförbud – mycket hög brandrisk

Just nu är det förbjudet att elda utomhus. Brandrisken i skog och mark är mycket hög. Var extra försiktig. Eldningsförbudet gäller tills vidare i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Senaste nyheter

 • Angående bristen på foder och vatten till djur

  Sommarens torka slår hårt mot bönderna och många djurhållare har svårt att hitta tillräckligt med foder och vatten. En del riskerar att behöva slakta sina djur på grund av foder- och vattenbrist.

 • Badvattnet är bra på alla badplatser

  Årets andra provtagning visar på fina resultat. Badvattnet är tjänligt på alla kommunala badplatser. Temperaturen i vattnet är minst 22 grader.

 • Samverkansavtal kring höghastighetsjärnväg klart

  Kommunerna, Länsstyrelsen, Region Skåne och Trafikverket har tecknat en samverkansöverenskommelse kring det fortsatta arbetet med utbyggnad av sträckan Hässleholm-Lund.

 • Avveckling av mindre förskola

  Konvaljens förskola kommer att avvecklas senast vid årsskiftet. Beslutet fattades av Barn- och utbildningsnämnden i går och är en av de åtgärder som genomförs för att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna.

 • Vinnare i krislåda-tävlingen

  Vad fattas i krislådan? Det vinnande svaret är mycket enkelt och belönas med en vev-radio som funkar fint utan ström.

 • Kommunfullmäktige sammanträder

  Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 20 juni klockan 19.00, på Älvkullen, Älvgatan 2 i Höör. Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna att närvara.

 • Vuxenutbildningen flyttar till nya lokaler

  Flytten pågår för fullt och måndag den 25 juni startar verksamheten den anrika skolbyggnad som förr hette Samrealskolan, numer Kastanjen.

 • Vem ska få årets integrationspris?

  Fredag den 15 juni är sista dag att lämna förslag på pristagare till integrationspriset. Priset ska gå till en person, organisation eller förening som gjort en insats för ökad integration i kommunen.

 • Ännu inget bevattningsförbud

  Värmen gör att det går åt ovanligt mycket vatten just nu. Det är fortfarande inte förbjudet att vattna men det är viktigt att så långt som möjligt försöka spara på vattnet.

 • Bra badvatten på alla badplatser

  Årets första badvattenprover visar på fina resultat. Badvattnet är tjänligt på alla kommunala badplatser. Temperaturen i vattnet är minst 21 grader.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.