Senaste nyheter

 • Kommundirektörens information med anledning av projektanställningar av sommarvärdar

  Med anledning av den senaste tidens artiklar i pressen vill jag klargöra vissa fakta.

 • Rekord i ferieanställningar i Höör!

  200 ungdomar skrivna i Höör har fått feriejobb i år.

 • Sommarvärdarna gör succé i Höör!

  Höörs kommun har projektanställt sex sommarvärdar under fyra veckor. Det är en satsning som kom till för att vägleda turister och ungdomar under sommaren med tanke på covid-situationen och utifrån det faktum att det ofta är lite oroligare bland våra ungdomar under sommaren. Sommarvärdarna är mellan 21-28 år.

 • Busshållplatserna vid Sätoftaskolan tillgänglighetsanpassas

  Busshållplatserna på Nybyvägen vid Sätoftaskolan tillgänglighetsanpassas och är avstängda 3 till 28 augusti 2020. Skånetrafikens bussar stannar under denna period vid en tillfällig hållplats cirka 50 meter framåt i bussens körriktning.

 • Viktigt att se över sitt brandskydd under coronakrisen

  I Sverige inträffar varje år cirka 24 000 bostadsbränder och cirka 100 personer dör årligen till följd av dessa. Även om bränder inträffar hos alla grupper i samhället, är äldre och ensamboende överrepresenterade bland de omkomna. Den gemensamma nämnaren är att de har begränsad förmåga att agera vid en brand.

 • Höör Barock Årets Höörsambassadör 2019

  Höör Barock blev Årets Höörsambassadör 2019.  Ensemblen nominerades eftersom den anses vara en god ambassadör och marknadsförare av Höör, och förstärkt den positiva bilden av vår kommun.

 • Kommunfullmäktige sammanträder

  Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 10 juni klockan 19.00, på Älvkullen, Älvgatan 2 i Höör. Fullmäktiges sammanträden är offentliga. I dessa tider ber vi dig att följa sammanträdet via vår webbsändning.

 • 18 av Skånes kommuner agerar tillsammans för fossilbränslefrihet

  18 skånska kommuner samlas just nu kring ett gemensamt mål – att bli fossilbränslefria. I rapporten Tillsammans agerar vi redovisar kommunerna hur det har gått hittills. Flera kommuner har sparat pengar genom sina satsningar på fordonsflotta och resande, andra ligger i planeringsstadiet.

 • Dramatiskt färg- och formtema på årets sommarblommor

  Färger och former på årets sommarblommor i Höör är dramatiska. Rött och mörkt vinrött dominerar med tydliga och kraftfulla blom- och bladformer. Kompositionen är inspirerad av 1920-talets formstarka Art decostil och den så populära tapetgruppen.

 • Tack till alla som hjälpt till att tillverka skyddsutrustning!

  Det rådde stor brist på skyddsmaterial i vården, vissa beställningar gick inte igenom och leveranstiderna var osäkra. Ett flertal kommunanställda och kommunmedborgare satte därför igång med att sy upp skyddsrockar och att tillverka skyddsvisir, på uppdrag av kommunen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.