Senaste nyheter

 • Invånarna i Höör bland de tryggaste i Skåne

  Polisen och kommunernas årliga trygghetsmätning har nu sammanställts. Mätningen visar att tryggheten hos de boende i Höör har ökat ytterligare – kommunen upplevs nu som en av de tryggaste i Skåne. 79 procent av de som svarat på enkäten har inte utsatts för brott alls och den konkreta känslan av otrygghet hos medborgarna i kommunen […]

 • Föreläsningar om natur- och fisketurism i nytt projekt

  Projektet ”Naturturism i Rönne å och Ringsjöarna” bjuder nu in till tre kostnadsfria digitala föreläsningar för att inspirera till och lära om natur- och fisketurism. Webbinarierna riktar sig främst till markägare, besöksnäringen och föreningslivet i området Rönne å och Ringsjön, men alla som är intresserade är välkomna att anmäla sitt intresse.

 • Upptagningsområden för skolskjutsar ändras

  Inför läsåret 2021/22 kommer några upptagningsområden för skolskjutsar i kommunen att ändras. Förändringen gäller för elever som börjar förskoleklass eller årskurs 7 samt för de elever som byter skola.

 • Ingen leverans av covid-19-vaccin till kommunen för vecka 2

  Höörs kommun skulle ha påbörjat covid-19-vaccinering av medborgare och personal inom särskilda boenden under vecka 2. Brist på vaccin gör dock att den planerade vaccineringen inte kan genomföras.

 • Ny tillfällig pandemilag för att minska spridningen av covid-19

  I söndags började en ny lag att gälla i Sverige, den så kallade covid-19-lagen. Det är regeringen som föreslagit en ny lag för att i högre grad kunna förhindra smittspridningen av covid-19. Lagen ska underlätta för regeringen, kommuner och myndigheter att fatta beslut för att minska trängsel och på andra sätt förhindra smittspridningen i samhället.

 • Beslut fattat: Tillfällig distansundervisning på högstadieskolorna under perioden 11 till 24 januari

  Barn- och utbildningsnämnden i Höörs kommun har nu fattat beslut om att införa tillfällig distansundervisning för elever i årskurs 7 till 9 på de kommunala högstadierna under perioden 11 till 24 januari 2021.

 • Möjlighet till distansundervisning på högstadieskolor

  Regeringen har beslutat att landets högstadieskolor ska få möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning om det behövs för att undvika trängsel i skolan och i kollektivtrafiken.

 • Munskydd i kollektivtrafiken från torsdag den 7 januari

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer som reser med kollektivtrafik från och med torsdag den 7 januari att använda munskydd, under vissa tider. Den nya rekommendationen vänder sig till dig som är i gymnasieåldern och uppåt.

 • Friluftslivets år 2021 i Höör

  I år kommer det att hända mycket i Höörs kommuns skogar och marker! Nu i januari startar nämligen projektet ”Friluftslivets år 2021” som ska locka fler människor ut i naturen.

 • Kommundirektören och förvaltningsledningen önskar ett Gott Nytt År

  Kommundirektören och förvaltningsledningen i Höörs kommun blickar tillbaka på året som har varit och passar på att önska alla ett bra 2021!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.