Aktuellt läge om coronaviruset vecka 40

Region Skåne rapporterar om ytterligare minskning av covid-19-smitta i alla åldrar i Skåne. Höörs kommun hade glädjande nog 0 konstaterade fall av covid-19-smitta under vecka 39.

0 konstaterade fall under vecka 39

Under vecka 39 hade Höörs kommun 0 konstaterade smittade fall av covid-19. Höörs kommun var den enda av Skånes kommuner som i veckan hade 0 fall av konstaterad smitta. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att det ändå är fortsatt viktigt att man vaccinerar sig, håller avstånd och följer myndighetens allmänna råd för att minska på smittspridningen. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Vad gäller nu för skola och förskola?

Skola och förskola har under pandemin bedrivit verksamheten i samma omfattning som tidigare och många av de restriktioner som har gällt i samhället har inte gällt för skola och förskola. Därför blir inte förändringarna i de verksamheterna så stora för att restriktioner släpps inom andra områden. Vårdnadshavare får kontinuerliga uppdateringar via Infomentor om vad som gäller för sin förskola och skola. Skolan samråder kontinuerligt med Smittskydd på Region Skåne och är redo att ställa om, om det behövs.

Vaccinering av barn 12–15 år

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att vaccin mot Covid-19 ska erbjudas till barn mellan 12 och 15 år. Vaccinering kommer att påbörjas inom kort i samverkan med Region Skåne. I Höör genomförs vaccinering på skoltid i skolans lokaler i första skedet och det är Region Skåne som ansvarar för vaccineringen. Vårdcentralen i Höör besvarar eventuella frågor om vaccineringen. Vårdnadshavare kommer att få information när vaccin kan erbjudas för deras barn.

Nya rutiner för besök på särskilda boenden

Det tillfälliga nationella besöksförbudet på särskilt boende för äldre har upphävts och anhöriga kan nu åter besöka boenden. Det är hög vaccinationstäckning bland både medborgare och personal på våra särskilda boenden. Höörs kommun kommer därför att lätta lite på tidigare restriktioner.

Inför ditt besök på särskilt boende:
• För att undvika trängsel vill vi att du avtalar tid för besöket med både medborgare och personal på enheten.
• Max 4 besökare per gång hos respektive medborgare.
• Besök sker endast i den enskildes lägenhet eller utomhus, inte i gemensamma utrymmen. Man får inte stanna i gemensamhetslokaler eller korridorer för att samtala.
• Ingen servering erbjuds från boendets sida under besöket.
• Inför besöket gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer. Besökare uppmanas att följa de rutiner som finns på boendet.

Vaccinera dig om du inte redan har gjort det

Region Skåne skriver att 908 812 skåningar har nu fått en första dos av vaccin och 862 316 har fått sin andra dos. Det finns fortfarande god tillgång och många lediga tider för vaccination. På 1177.se kan du läsa mer om hur du bokar tid för vaccination.

Det cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför onödig oro hos många. På Läkemedelsverkets hemsida hittar du information om coronavaccin.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.