Aktuellt läge om coronaviruset vecka 37

Region Skåne rapporterar om en försiktig minskning av covid-19-smitta i Skåne. Antalet konstaterade smittade fall av covid-19 har minskat något under den senaste veckan och andelen positiva minskar i alla åldersgrupper, skriver regionen i ett pressmeddelande. Efter en ökad smittspridning ser vi de senaste två veckorna en sakta nedåtgående trend av smittade i Höörs kommun.

För att minska smittspridning är det viktigt att vaccinera sig, hålla avstånd och fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

40-tal konstaterade fall under vecka 36

Under vecka 36 hade Höörs kommun ett 40-tal konstaterade smittade fall av covid-19. Vi ser en nedåtgående trend sedan vecka 35. Den senaste tidens smittspridning har skett främst bland skolelever.

Både skola och omsorg gör fortfarande anpassningar

Både skolan och vård och omsorg i Höörs kommun har regelbundna samråd med Smittskydd Skåne och anpassar verksamheten efter deras rekommendationer. Vårdnadshavare uppdateras om förändringar som berör skolelever löpande via Infomentor. Anhöriga som vill hälsa på särskilt boende för äldre uppmanas att ta kontakt med boendet ett dygn innan besök.

Viktigt att stanna hemma och ta prov vid symtom

Vaccination är det enda som kan få stopp på pandemin. Även om du är fullvaccinerad kan du bli smittad och föra smittan vidare till andra ovaccinerade som kan bli allvarligt sjuka. Det är därför viktigt att stanna hemma vid symtom och boka tid för provtagning. Undvik trängsel i offentliga miljöer och i kollektivtrafiken. Träffa helst människor utomhus.

På 1177.se kan du läsa mer om hur du kan minska risken att du och andra får covid-19.

Vaccinera dig om du inte redan har gjort det

Region Skåne skriver att 892 643 skåningar har nu fått en första dos av vaccin och 811 388 har fått sin andra dos. Det finns fortfarande god tillgång och många lediga tider för vaccination. På 1177.se kan du läsa mer om hur du bokar tid för vaccination.

Det cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför onödig oro hos många. På Läkemedelsverkets hemsida hittar du information om coronavaccin.

Det är fortsatt viktigt att hand om oss själva och varandra. Tvätta händerna ofta, håll avstånd och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska smittspridningen av coronavirus.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.