Alla på våra äldreboenden nu vaccinerade

Alla medborgare som bor på något av kommunens särskilda boenden har nu fått båda sina vaccindoser. Och enligt Vårdhygien Skåne är Höörs kommun den enda kommunen i Skåne som hittills inte haft ett enda fall av smitta på sina särskilda boenden.

Alla personer som bor på kommunens särskilda boenden, och som tackat ja till vaccin mot covid-19, har nu fått båda sina vaccindoser. Något som många är glada över.

Sedan pandemin startade har Höörs kommun inte haft ett enda fall av smitta på de egna särskilda boendena: Åtorp, Björken och Skogsgläntan.

– Jag tror att anledningen är medarbetarnas följsamhet till basala hygienrutiner, ett nära ledarskap och stort engagemang och en yrkesstolthet hos medarbetarna, säger Leona Stehn, verksamhetschef på social sektor.

”Införde symtomkontroll direkt”

Hon berättar att kommunen agerat snabbt, hela tiden tagit det säkra före det osäkra och varit ytterst försiktiga:

– Vi införde symtomkontroll direkt, inför varje arbetspass, och medarbetare som kände minsta sjukdomskänsla har uppmanats att stanna hemma från arbetet eller att lämna arbetsplatsen om de blivit sjuka på arbetsplatsen.

Höörs kommun är nu den enda kommunen i Skåne utan smitta på särskilda boenden, enligt Vårdhygien Skåne. Smittan i kommunens övriga verksamheter har också varit låg.

– Vi är så stolta över det fantastiska arbete som utförs i alla våra verksamheter dygnets alla timmar, säger Leona Stehn.

Medarbetare i kommunen vill vaccineras

Många av kommunens medarbetare som erbjudits vaccinering mot covid-19 har tackat ja:

  • Bland medarbetare på särskilda boenden är det 80,3 procent som tackat ja.
  • Andelen bland medarbetare på hemtjänsten är nästan lika hög, 79,3 procent har tackat ja.
  • Bland hälso- och sjukvårdsorganisationen (där sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter ingår) är det 79,5 procent som vill vaccineras.

Så fortsätter vaccineringen

Höörs kommun följer Region Skånes vaccinationsplan. Enligt den erbjuds medborgare vaccin i följande ordning:

  1. Medborgare och personal inom särskilda boenden – denna grupp är nu färdig.
  2. Äldre med hemsjukvård och/eller hemtjänst med omvårdnadsinsatser i hemmet.
  3. Personal inom äldreomsorgen som arbetar med äldre med hemsjukvård och/eller hemtjänst med omvårdnadsinsatser i hemmet.
  4. Hushållskontakter – vuxna som lever tillsammans med personer i grupp 2.

Medborgare med hemsjukvård kommer att få sin andra vaccindos under vecka 9. Vårdcentralen ska kontakta de som tillhör gruppen men av olika anledningar ännu inte kunnat få vaccin, för att boka in dem.

Medarbetare på kommunen som arbetar patientnära inom särskilda boenden, bemanningen kopplad till hemtjänst och särskilt boende samt hemtjänstpersonal har också fått sin första vaccindos.

Inte läge att släppa loss

Våren är på ingång men det är inte läge att släppa loss, skriver Region Skåne. Smittspridningen är fortsatt hög i Skåne och den positiva utvecklingen med minskad smittspridning har stannat av. Det är nu viktigt att fortsätta hålla ut, hålla avstånd och att följa de regler och restriktioner som gäller.

– Vi har ett fortsatt tufft läge med vissa positiva tecken framför allt bland de äldre. Det är därför oerhört viktigt att fortsätta följa restriktionerna som gäller. Vi måste hålla avstånd, vara noga med handhygien och stanna i vår egen bubbla, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne i ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen Skåne.

Varit utomlands? Stanna hemma och testa dig

Du som varit på resa utomlands ska testa dig så snart som möjligt efter ankomst och testa dig igen på dag 5, uppger Folkhälsomyndigheten. Detta gäller inte om du är född 2015 eller senare. Stanna hemma och undvik nära kontakter i sju dagar. Det gäller även om testerna visade att du inte hade covid-19.

Notera att om du inte kan arbeta hemma under din isolering behöver du i de allra flesta fall ta semester eller tjänstledigt utan lön. Tala med din arbetsgivare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.