Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Älvkullen öppet under påskhelgen

Du som känner dig ledsen, orolig och vill prata med någon har möjlighet att komma till Älvkullen även i påsk. Personal kommer att finnas på Älvkullen under påskhelgen.

Personal kommer att finnas på Älvkullen under påskhelgen, klockan 14 till 16 fredag till och med måndag. Till Älvkullens samlingslokal är alla välkomna, oavsett ålder eller boendeort.

Du är också välkommen att kontakta Svenska kyrkan för stöd. Höörs kyrka är öppen och bemannad delar av helgen och det går också bra att ringa till 0413-294 40 för stöd. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/hoor


Att prata med sitt barn om sorg

Du som har ett barn/tonåring, som just nu är i chock och sorg, kan kanske känna dig lite osäker i hur du pratar med och leder ditt barn genom sorgen. På UMO och 1177.se finns tips och råd att hämta.

Få stöd digitalt eller via telefon

Brottsofferjouren Mellersta Skåne
Du som är utsatt för brott, är närstående eller vittne till brott kan få stöd av Brottsofferjouren Mellersta Skåne. Telefon: 046-32 32 98, e-post: info@mskane.boj.se
Mer information på Brottsofferjouren Mellersta Skåne (boj.se)

Föräldralinjen
För föräldrar eller andra vuxna som är oroliga för barn eller ungdomar i sin närhet. Föräldralinjen drivs av föreningen Mind och de som svarar är utbildade psykologer eller socionomer med lång yrkeserfarenhet.
Telefon: 020-85 20 00
Mer information finns på mind.se

Jourhavande medmänniska
Ibland behöver du prata om dina upplevelser, tankar och känslor med någon som lyssnar. För dig som söker medmänskligt stöd på natten. Du kan även chatta med jourhavande medmänniska.
Telefon: 08-702 16 80
Mer information på jourhavande-medmanniska.se.

Jourhavande präst
Jourhavande präst är öppen för alla som behöver medmänskligt stöd på natten. Ring 112 och be att få tala med jourhavande präst.
Det går också att mejla eller chatta. Mer information finns på svenska kyrkan.se/jourhavandeprast.

Brottsofferjouren – Unga brottsoffer 
Brottsofferjouren kan ge dig stöd, råd och information om du utsatts för brott, blivit vittne till ett brott eller känner någon som har utsatts för ett brott. Brottet behöver inte vara anmält och du kan vara anonym. Brottsofferjouren har en särskild verksamhet för unga mellan 12 och 25 år.
Telefon: 116 006
Mer information finns på ungaboj.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.