Årets Höörsambassadör 2021 är Höörs Handelsklubb

Det är Höörs Handelsklubb som är Årets Höörsambassadör 2021. Höörs Handelsklubb, som har funnits sedan 2016, arbetar aktivt för att stärka och främja den lokala handeln samt skapa en trivsam stadskärna. Handelsklubben har blivit en viktig aktör i kommunens arbete med att utveckla destinationen och platsen Höör.

En leende man och en kvinna som håller i diplom och gåvocheck
Jessica och Lars Falk tar emot utmärkelsen Årets Höörsambassadör åt Höörs handelsklubbs vägar.

 Jag tycker det är kul att Höörs Handelsklubb blivit Höörsambassadör eftersom de på ett positivt sätt hjälper till att sätta Höör på kartan. Klubben är en viktig samarbetspart i arbetet att utveckla Höör som destination, säger Peter Wollin, destinations- och näringslivschef i Höörs kommun.

Årets Höörsambassadör har utsetts varje år sedan 2005. Utmärkelsen går till en person, ett företag eller en förening, som genom sin verksamhet, sitt arbete, sitt sätt att agera och synas, har visat sig vara en god ambassadör och marknadsförare av Höör, och förstärkt den positiva bilden av vår kommun.

Att vara Höörsambassadör innebär att man bidragit till att sprida Höörs kommuns namn utanför kommunens gränser. Höörs Handelsklubb har absolut gjort detta genom sina återkommande långlördagar och lyckade marknadsevent som därmed bidragit med att locka folk att besöka Höör, säger Johan Svahnberg, kommunalråd i Höörs kommun.

Höörs Handelsklubb startades 2016

Höörs handelsklubb startades av Jessica Falk 2016. Det dröjde inte längre innan hennes make, Lars Falk också blev en del av klubben.

Vid första mötet var det 4 positiva medlemmar och vid andra mötet var vi 10. Idag är vi drygt 80 glada medlemmar. Vi kallar till månadsmöten och har bra uppslutning. Vi har effektiva, innehållsrika och beslutsmässiga möten med högt i tak och bra samarbeten, berättar Jessica Falk.

Samarbete för att attrahera kunder

Höörs Handelsklubb består idag av 80 medlemmar som tillsammans arbetar för att attrahera såväl kunder som bor i Höör, men även de som vill besöka kommunen.

För att lyckas måste vi fortsätta att samarbeta kring tillgänglighet och olika aktiviteter. Vi vill också att Höör ska bli känt för att ha den bästa servicen i våra lokala butiker, säger Lars Falk.

Det hela började 2016

Jessica och Lars har drivit en reklambyrå tillsammans i många år. 2016 fick Jessica ett uppdrag för Lokaltidningen och var ansvarig för bland annat Mittskåne. Då det inte fanns någon handelsförening eller liknande samarbete kändes det viktigt att starta upp något. Kärleken till Höör växte och paret bestämde att flytta till Höör 2021.

Att flytta till Höör var en av de bästa besluten vi har tagit, berättar Lars Falk.

En vilja och en stark framtidstro

När jag fick samtalet med meddelande om utmärkelsen förstod jag inte riktigt utan det tog flera timmar innan jag insåg att det var på riktigt. Det är ett fantastiskt kvitto på att vårt hårda arbete har lönat sig och samtidigt en inspiration till att arbeta vidare i samma anda, fortsätter Jessica Falk.

Det som skiljer Höörs Handelsklubb från många andra centrumföreningar är att här finns en vilja och en stark framtidstro.

Medlemmarna är engagerade och vi är alla stolta över vårt Höör och våra goda ambassadörer – tack för bekräftelsen! säger Jessica och Lars Falk.

Ser fram emot att dela nyheten med medlemmarna

I morgon torsdag 7.40 är det medlemsmöte och vi får möjlighet att berätta om den glädjande nyheten. Men kan redan på förhand tacka så mycket åt hela handelsklubbens vägnar. Det är en stor ära och vi skall förvalta detta på bästa sätt, säger Jessica Falk.

Arbetet tar inte slut här. Jessica och Lars Falk riktar ett stort tack till alla som värnar om den lokala handeln.

Höörs Handelsklubb vill också rikta ett varmt tack till alla invånare som gynnar den lokala handeln och värnar om att utbudet av butiker snarare ska växa än tvärtom. Det finns en lojal uppslutning kring våra aktiviteter och det är vi uppriktigt tacksamma för, säger Jessica Falk.

Motivering till Årets Höörsambassadör 2021

Höörs Handelsklubb har funnits sedan 2016 och arbetar aktivt för att stärka och främja den lokala handeln samt skapa en trivsam stadskärna.

Klubben verkar genom samarbete kring olika aktiviteter och frågor som har betydelse för en fortsatt attraktiv stadskärna som till exempel vår­marknad, långlördagar och julmarknad.

Att bibehålla den lokala handeln ökar trivseln för kommunens invånare och att locka turism och besökare hit gynnar det lokala näringslivet.

Höörs Handelsklubb har utvecklats till att vara en viktig aktör i kommu­nens arbete med att utveckla destinationen och platsen Höör.

Utmärkelsen Årets Höörsambassadör

Beslut om vem som tilldelas utmärkelsen fattas av kommunstyrelsen. Utmärkelsen Årets Höörsambassadör 2021 delas ut den 16 juni i samband med kommunfullmäktiges sammanträde.

Du kan läsa mer om Årets Höörsambassadör på vår webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.