Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Årets nattvandringskommun 2020

Höörs kommun har tilldelats priset Årets nattvandringskommun 2020, för sitt stöd i arbetet med den lokala nattvandringsgruppen Nattvandring Höör. Det är stiftelsen nattvandring.nu som har valt att dela ut priset till Höörs kommun.

Vi är glada för priset som kommunen tilldelats. Nattvandringarna som genomförs av engagerade föreningar i kommunen är en viktig del i arbetet för en tryggare kommun med fokus på barn och unga, säger Catharina Pålsson, sektorchef Kultur, arbete och folkhälsa i Höörs kommun.

Projektet Trygg ungdom påbörjades sommaren 2016 av Höörs kommun tillsammans med Nattvandring Höör. Trygg ungdom har som syfte att öka tryggheten för ungdomar i Höör genom att vuxna ska finnas där ungdomar finns och skapa relationer och dialog med unga på byn.

Den ökade vuxennärvaron bland ungdomarna, företrädesvis på fredag- och lördagskvällar samt vid större helger och evenemang, är betydelsefull. Det är jätteviktiga relationer och kontakter som nattvandrarna skapar med ungdomarna på sina vandringar, säger Catharina Pålsson.

Höörs kommun tillhandahåller en samlingslokal där gruppen Nattvandring Höör startar och avslutar vandringar och förvarar den utrustning som används för vandringarna. Nattvandring Höör knyter även till sig andra föreningar i Höör. Höörs kommun betalar också en årlig ersättning till Nattvandring Höör för samordning av vandringar. Även föreningar som ingår i nattvandringarna får en ersättning av kommunen per vandring.

”Förebild för andra kommuner”

Så här har nattvandring.nu motiverat varför Höörs kommun tilldelats priset Årets nattvandringskommun 2020:

”Genom ett långsiktigt strategiskt och målmedvetet arbete och stöd till den lokala nattvandringsgruppen, Nattvandring Höör, har kommunen visat på vikten av samverkan i det förebyggande arbetet.

I denna samverkan engageras och motiveras föreningslivet till att vara delaktiga i det viktiga ideella arbetet för kommunens barn och ungdomar.

Höörs kommun har under flera år lagt prestige åt sidan och sett möjligheter istället för problem, besparing på lång sikt istället för kostnader, möjligheten att öppna lokala och tillskjuta medel för att få en ökande nattvandringsverksamhet.

Höörs kommun är en av flera kommuner som är och blir en förebild för andra kommuner.”

Priset, som består av glasstatyett och diplom, kommer att delas ut på plats inom de närmaste veckorna.

Stiftelsen nattvandring.nu

Stiftelsen nattvandring.nu är en politiskt och religiös obunden verksamhet som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar, samt för att utveckla, stödja och främja nattvandringen i hela landet samt i nordisk samverkan. Stiftelsen bildades 2008 av energibolaget E.ON och försäkringsaktiebolaget Skandia.

Priset årets nattvandringskommun har delats ut av stiftelsen nattvandring.nu sen 2018.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.