Badvattenproverna visar ”tjänligt med anmärkning” vid Gamla Boo

Resultaten från de senaste badvattenproverna har kommit. Vattnet är tjänligt vid alla kommunala badplatser i kommunen, utom vid Gamla Boo där vattnet bedöms som "tjänligt med anmärkning". Vi avråder inte direkt från bad vid Gamla Boo – men undvik att svälja vattnet.

”Tjänligt med anmärkning” vid Gamla Boo badplats

Gamla Boo badplats har fått bedömningen ”tjänligt med anmärkning”. Bakteriehalten av E.coli i vattnet är förhöjd. Vi avråder inte direkt från bad – men undvik att svälja vattnet.

Ett nytt badvattenprov kommer att tas på tisdag den 1 augusti.

Tjänligt vatten vid de andra badplatserna

Vattnet vid badplatserna vid Sätofta, Tjörnarpssjön, Dagstorpssjön och Vaxsjön var tjänligt. Vid dessa badplatser går det bra att bada. Temperaturen låg på mellan 20 och 22 grader när vattenproverna togs.

Sammanfattning badvattenproverna

Tidpunkt för vattenproverna: 18 juli 2023

  • Gamla Boo – Västra Ringsjön: Tjänligt med anmärkning
  • Sätofta badplats: Tjänligt
  • Tjörnarpssjön: Tjänligt
  • Dagstorpssjön – Västra badplatsen: Tjänligt
  • Dagstorpssjön – Östra badplatsen: Tjänligt
  • Vaxsjön: Tjänligt

Vad betyder tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt?

Varje vattenprov får en bedömning efter att mängden bakterier av typerna E. coli och intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

  • Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.
  • Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt. Att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.
  • Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du kan bli sjuk av, om du sväljer vattnet. Vi rekommenderar att undvika bad på en badplats där vattnet är otjänligt.

Badvattenprover

Under badsäsongen maj till augusti tas vattenprover ungefär var fjärde vecka på de kommunala badplatserna.

Badvattnet analyseras med avseende på innehållet av bakterierna Escherichia coli (E. coli) och Intestinala Enterokocker. Dessa bakterier finns normalt i avföring hos människor och andra varmblodiga djur, men ska normalt inte finnas i våra badvatten.

Resultaten av vattenproverna finns på kommunens hemsida och på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Normalt tar det omkring fyra arbetsdagar att få svar på vattenproverna.

Om vattnet är otjänligt

Om vattenprovet visar på otjänligt vatten, tas ett andra vattenprov en vecka efter det första. Om även det andra vattenprovet visar att vattnet är otjänligt, tas ett tredje vattenprov en vecka efter det andra. Om även det tredje vattenprovet visar att vattnet är otjänligt, så stängs badplatsen för bad tills resultatet av vattenprovet visar att vattnet är tjänligt.

Vi tittar också efter andra tecken på att badvattnet kan vara dåligt, till exempel riklig algblomning, vid behov en gång varje vecka.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.