Brandskyddsföreningens bästa tips för en brandsäker Lucia

Nästa vecka är det dags för det årliga Luciafirandet. Tusentals levande ljus kommer att lysa upp decembermörkret och trots eventuella corona-restriktioner är risken att många människor samlas i lokaler som är dimensionerade för betydligt färre personer. Det ökar risken för allvarliga konsekvenser vid en brand.

Ett bra råd är att inleda sammankomsten med en kort säkerhetsgenomgång där nödutgångarna pekas ut. Viktigast av allt är att inte släppa in fler personer än lokalen tillåter. Istället kan man byta lokal eller arrangera flera luciatåg efter varandra.

 Ett luciatåg kan innehålla ett stort antal tända ljus, men tyvärr saknas i många fall en plan för hur man ska agera om en brand skulle uppstå, säger Lars Brodin, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.

Han menar att det inte behöver vara komplicerat att höja säkerheten vid ett luciafirande.

Kontrollera att det finns både brandfilt och brandsläckare nära till hands om en brand skulle uppstå, att utrymningsvägarna hålls fria och utse gärna en brandvakt som ansvarar för en första släckinsats, säger Lars Brodin.

Brandskyddsföreningens bästa tips inför Lucia:

  • Utse en eller flera brandvakter. Brandvakterna bör befinna sig nära scenen och ha släckutrustning nära till hands.
  • Se till att lokalen inte är överfull och att det finns markerade nödutgångar som hålls fria.
  • Inled med en säkerhetsgenomgång där ni presenterar utrymningsvägarna.
  • Ha alltid brandsläckare och brandfilt i beredskap.
  • Använd lyktor och ljusmanschetter av icke brännbart material.
  • Barn och ungdomar bör använda elektriska luciakronor och ljus.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.