Busstrafik leds om vid Maglasätevägen

Vägarbetet på Maglasätevägen påverkar busstrafiken och dess hållplatser.

Under tiden som Maglasätevägen stängs av mellan Bangårdsgatan och Nya torg leds busstrafiken om. Busslinjerna som påverkas är: 444, 445, 448, 469 och 470.

Omledningen gäller från den 17 juni 07.00 till den 5 juli 16.00.

Så påverkas busslinjerna

Linje 444

Linje 444.
 • Hållplats Mejerigatan (läge A och B) stängs. Resenärer hänvisas till hållplats Höör station (läge C) cirka 480 meter norrut på Bangårdsgatan.
 • Hållplats Stenskogsvägen (läge A och B) stängs. Hänvisning till hållplats Höör Alléplan (läge A och B) cirka 430 meter i sydvästlig riktning, på Stenskogsvägen.

Linje 445 (förmiddagsturer)

Linje 445 (förmiddagsturer) mot Pumpvagen.
Linje 445 förmiddagsturer från Pumpvägen.
 • Hållplats Mejerigatan (läge A och B) stängs. Resenärer hänvisas till hållplats Höör station (läge C), cirka 480 meter norrut på Bangårdsgatan.
 • Hållplats Stenskogsvägen (läge A) stängs. Resenärer hänvisas till hållplats Ringsjövägen (läge A), cirka 350 meter söderut, på Södergatan.
 • Hållplats Stenskogsvägen (läge B) stängs. Resenärer hänvisas till hållplats Gamla torg (läge B), cirka 250 meter i sydöstlig riktning, på Stenskogsvägen.

Linje 445 (eftermiddagsturer)

Linje 445 (eftermiddagsturer).
 • Hållplats Mejerigatan (läge A och B) stängs. Resenärer hänvisas till hållplats Höör station (läge C), cirka 480 meter norrut på Bangårdsgatan.
 • Hållplats Stenskogsvägen (läge A) stängs. Resenärer hänvisas till hållplats Gamla torg (läge A), cirka 250 meter i sydöstlig riktning, på Stenskogsvägen.
 • Hållplats Stenskogsvägen (läge B) stängs. Resenärer hänvisas till hållplats Ringsjövägen (läge B), cirka 350 meter söderut, på Södergatan.

Linje 448 (förmiddagsturer)

Linje 448 (förmiddagsturer).
 • Hållplats Mejerigatan (läge A) stängs. Resenärer hänvisas till hållplats Höör station (läge D), cirka 480 meter norrut, på Bangårdsgatan.
 • Hållplats Stenskogsvägen (läge A) stängs. Resenärer hänvisas till tillfällig hållplats Höör Gamla torg (läge B), cirka 250 meter i sydvästlig riktning, på Stenskogsvägen.
 • Hållplats Gamla torg (läge A) dras in för linje 448. Resenärer hänvisas till hållplats Gamla torg (läge B), på andra sidan gatan, på Stenskogsvägen.

Linje 448  (eftermiddagsturer)

Linje 448 (eftermiddagsturer).
 • Hållplats Mejerigatan (läge B) stängs. Resenärer hänvisas till hållplats Höör station (läge D), cirka 480 meter norrut, på Bangårdsgatan.
 • Hållplats Stenskogsvägen (läge B) stängs. Resenärer hänvisas till hållplats Höör Gamla torg (läge B), cirka 250 meter i sydvästlig riktning, på Stenskogsvägen.

Linje 469 och 470

Linje 469 och 470.
 • Hållplats Mejerigatan (läge B) stängs. Resenärer hänvisas till hållplats Höör station (läge A), cirka 480 meter norrut, på Bangårdsgatan.
 • Hållplats Stenskogsvägen (läge B) stängs. Resenärer hänvisas till hållplats Höör station (läge A), cirka 910 meter norrut, på Bangårdsgatan.
 • Hållplats Ringsjövägen (läge A och B) stängs. Resenärer hänvisas till hållplats Höör station (läge A), cirka 1,2 kilometer norrut, på Bangårdsgatan.

Har du frågor om trafikomläggningen?

Kontakta Skånetrafiken 0771 – 77 77 77. Fler kontaktuppgifter hittar du på Skånetrafikens webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.