Byte av dräneringspumpar vid Ringsjöskolan

För en tid sedan gick dräneringspumparna under Ringsjöskolan sönder. Arbetet med att byta ut pumparna påbörjas nästa vecka, vecka 26.

Vattnet som pumpas ut är inte dricksvatten utan dräneringsvatten (grundvatten och regnvatten).

Tills de nya pumparna är installerade kommer kommunen att ta till vara på dräneringsvattnet genom att fylla bevattningstankar samt bevattna allmänna planteringar.

Även när de nya pumparna är installerade kommer kommunen att i största mån fortsätta använda dräneringsvatten vid bevattning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.