Byte av e-tjänstportal den 29 augusti

På måndag den 29 augusti byter vi till en ny e-tjänsteportal. Vissa störningar i e-tjänster kan förekomma under tiden vi går över till den nya portalen.

Den nya portalen är mer driftsäker, förbättrar en del brister som fanns tidigare och ger möjlighet till fler digitala tjänster som medborgarna i Höörs kommun kan ha nytta av.

Digitala tjänster är tillgängliga för fler

Genom att använda e-tjänster blir vår service tillgänglig för fler kommuninvånare. I en e-tjänst kan innehållet nämligen anpassas beroende på om användaren till exempel har nedsatt syn, vill översätta innehållet till ett annat språk eller få innehållet uppläst med webbläsarens talfunktion. Dessa möjligheter är mer begränsade med blanketter. Med den nya plattformen kan vi göra om blanketter till e-tjänster i ännu större utsträckning.

E-tjänsterna förenklar även och gör det möjligt att göra sina ärenden dygnet runt, vid den tidpunkt som passar bäst. Dessutom kan du följa ditt ärende med hjälp av e-tjänsterna, göra egna kompletteringar vid behov och se tidigare ärenden. Ofta blir också handläggningstiderna kortare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.