Dags för undersökningen Kritik på teknik

Även i år får 1 000 hushåll i Höörs kommun möjlighet att tycka till om våra gator, parker, vatten, avlopp och hanteringen av hushållsavfall. Resultatet kommer att ge kommunen en uppfattning om vad våra medborgare vill att vi ska fokusera på att förbättra.

 Syftet med undersökningen är att bilda oss en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar. Vi vill också ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som höörborna ställer på oss och om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas, säger Susanne Löfström, gatu- och parkchef i Höörs kommun.

Passa på och tyck till

Enkäten kommer att skickas till ett slumpmässigt urval av personer i Höör i åldrarna 18 – 74 år, som hämtas ur Statens personuppgiftsregister (SPAR).

Du som har blivit utvald för att delta i undersökningen kommer att få ett brev hemskickat. Du hittar all information om undersökningen i brevet. Du kan göra din röst hörd genom att delta i undersökningen digitalt eller genom att fylla i en pappersenkät. Passa på att tycka till, vi ser fram emot att höra vad just du tycker.

Resultaten presenteras i maj

Undersökningen Kritik på teknik utförs på uppdrag av Höörs kommun och Sveriges kommuner och regioner (SKR) och pågår under våren 2022. Resultatet presenteras i maj. På SKRs webbplats finns möjlighet att ta del av resultat i den senast genomförda undersökningen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.